26/09/2017

Programul “Casa Verde” revine de luna viitoare

Administraţia Fondului pentru Mediu va lansa miercuri, 1 iunie 2011, a doua sesiune a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, denumit popular Programul “Casa Verde” care se adresează persoanelor fizice. La nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud s-a alocat suma de 1.437.468 lei, astfel că aproximativ 240 de locuinţe vor putea fi înscrise în program.

Scopul Programului este îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră.

Prin finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, se încurajează utilizarea sistemelor care folosesc surse de energie regenerabilă, nepoluante.

Programul, care se adresează exclusiv persoanelor fizice, constă în acordarea unor sume fixe, din bugetul Fondului pentru mediu, în funcţie de tipul instalaţiei, astfel: până la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare, până la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de căldură, până la 6.000 lei pentru instalaţie de producere a energiei termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

În cadrul Programului, poate aplica solicitantul care îndeplineşte următoarele condiţii: este persoană fizică care îşi are domiciliul pe teritoriul României, este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează proiectul, imobilul trebuie să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică, nu are obligaţii restanţe la bugetul de stat, bugete locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare, în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.