18/08/2017

La Universitatea de Nord Baia Mare: Specializarea autorizată “Măsurători terestre şi Cadastru” organizează admitere şi în acest an

Prof. univ. dr. ing. mat. Gheorghe M.T. Rădulescu, responsabilul specializării “Măsurători terestre şi Cadastru” a Facultăţii de Resurse Minerale şi Mediu precizează: începând din anul universitar următor secţia noastră va deveni una din cele mai performante din cele 11 câte funcţionează în prezent în România, fac precizarea că există centre în ţară, chiar la universităţi de renume la care constructori, horticultori sau silvici pregătesc geodezi, este o anomalie ce se va corecta în timp.  Noi avem asigurate spaţii, dotarea necesară la nivel mondial, iar toate cadrele noastre sunt doctori sau doctoranzi în domeniu, deci geodezi sau topografi. Referitor la perspectivele absolvenţilor acestei specializări, profesorul universitar Gheorghe M.T. Rădulescu declară că aceştia pot activa în cadrul unor firme specializate în măsurători terestre (construcţii, miniere, geologice, reţele edilitare, ape etc), la servicii de specialitate din primării ori prefecturi, la oficii de cadastru şi publicitate imobiliară, servicii de carte funciară ori ca specialişti-experţi independenţi.

Înscrierea candidaţilor se va face în perioada 11-20 iulie, orele 9-14 la sediul Universităţii de Nord din Baia Mare, str Dr.Victor Babes, 62°, sala P1-parter, informaţii despre specializare telefon 0721942189, prof. univ. dr. ing. mat. Gheorghe M.T. Rădulescu, despre admitere 0362401266, decanat FRMM, admiterea se va face pe baza unui concurs de dosare(a se studia pe situl Universităţii de Nord, Regulamentul propriu al  Comisiei de admitere nr.1 Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu).