Tribunalul Bistrița-Năsăud caută consilier la departamentul economic-administrativ

Curtea de Apel Cluj organizeazã concurs în data de 28 iunie 2011 ! proba scrisã, pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar – vacantã, consilier, clasa I, gradul
asistent la Departamentul economico-administrativ al Tribunalului Bistrița-Nãsãud. Concursul se va desfãșura la sediul propriu al Curții de Apel Cluj, începând cu orele
10:00.

Condiții generale : – Candidații trebuie sã îndeplineascã condițiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicatã, modificatã și completatã, privind Statutul funcționarului public.

Condiții specifice:

– Studii superioare economice, cu diplomã de licențã
– Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcției
publice: minimum 1(un) an;
– Cunoștințe temeinice de operare PC (Microsoft Word), navigare Internet.

Dosarele pentru concurs se depun la Secretariatul Curții de Apel, respectiv al Tribunalului Bistrița-Nãsãud (str. Alba-Iulia, nr.1), pânã la data de 23 iunie 2011. Informații despre conținutul dosarului de înscriere și bibliografia de concurs puteți obține de la sediul
Tribunalului Bistrița-Nãsãud sau accesand link-ul: http://portal.just.ro/InstantaInformatii.aspx?idInstitutie=112.

Leave a comment