Tribunalul Bistrița-Năsăud a admis cererea de intrare în insolvență a SC Casa8Tima SRL

După o relansare intens mediatizată a apartamentelor din zona Kaufland aparținând ansamblului rezidențial Casa8Tima, reacțiile bistrițenilor nu au întârziat să apară.

Un cititor al ziarului Bistrița Online a trimis pe adresa redacției un e-mail, prin care preciza că, actualmente, SC. Casa8Tima SRL este în insolvență.

Conform informațiilor postate pe site-ul Tribunalului Bistrița-Năsăud, la data de 23 iunie, instanța de judecată a admis o cerere formulată de ARPĂȘTEUAN MIHĂIÅ¢Ă IONEL, privind intrarea în insolvență a SC. Casa8Tima SRL.

Informațiile postate pe portalul Tribunalului Bistrița-Năsăud arată că instanța “admite cererea formulată de creditorul ARPĂȘTEUAN MIHĂIÅ¢Ă IONEL, domiciliat în Bistrița, pentru deschiderea procedurii insolvenței, împotriva debitoarei SC. CASA8TIMA IMOBILIARE SRL, cu sediul social în Bistrița, B-dul Independenței, nr. 99B, sc. 1, et. 1, jud. Bistrița ! Năsăud. În temeiul art. 33 alin.6 din legea privind procedura insolvenței, dispune deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei SC. CASA8TIMA IMOBILIARE SRL. În temeiul art. 34 din Legea privind procedura insolvenței, numește administrator judiciar pe SCPI ULTRALEX SPRL, cu
sediul în Bistrița, str. Subcetate nr. 9, jud. Bistrița Năsăud, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 20 din lege, cu o retribuție pe bază de decont. În temeiul art. 61 din legea privind procedura insolvenței, dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor și Oficiului Registrului Comerțului, prin Buletinul Procedurilor de Insolvență și conform prevederilor Codului de procedură civilă în vederea efectuării mențiunii. În baza prevederilor art. 37 din lege dispune comunicarea deschiderii procedurii Judecătoriei
Bistrița, în a cărei jurisdicție se află sediul debitorului. Fixează termenul limită pentru depunerea creanțelor la data de 05 august 2011. Fixează termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor la 26 august 2011.Fixează termen pentru soluționarea eventualelor contestații și pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor la data de 16 august 2011. Fixează data ședinței adunării creditorilor la data de 31 august 2011, ora 10:00 la sediul indicat de administratorul judiciar și convoacă creditorii debitorului. Dispune trimiterea notificărilor către toți creditorii, de către administratorul judiciar. În temeiul art. 4 din legea privind
procedura de insolvență, dispune deschiderea de către debitor a unui cont
la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuției, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilități bănești vor fi  păstrate într-un cont special de depozit bancar.Fixează termenul pentru continuarea procedurii la 14 octombrie 2011. Definitivă. Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la
comunicare.Pronunțată în ședința publică din data de 23 iunie 2011″.

Așadar, la această oră dosarul în care Casa8Tima figurează ca debitor se judecă pe fond, urmând ca lunile viitoare să de verifice dacă au fost respectate condițiile impuse de instanță.

Leave a comment