Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud face angajări

Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud organizează concursuri pentru ocuparea mai multor posturi vacante.

Astfel, în data de 14 iulie 2011, ora 11,00 de va organiza concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
1. Referent specialitate ! etnologie, etnografie
– studii superioare de specialitate
2. Referent de specialitate ! multimedia
– studii superioare
– cunoștințe operare PC ( Office), tehnoredactare și grafică computerizată, design computerizat. ( Corel Draw, Adobe Photoshop, QarkXPress)
– limba engleză (nivel ! mediu sau superior)
3. Referent de specialitate ! muzică
– studii superioare de specialitate (conservator)
Notă:
– noțiuni generale de cultură muzicală
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud până în data de 12 iulie 2011, ora 16,00. Relații privind condițiile de participare la concurs, bibliografia și documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs se obțin de la sediul instituției, telefon 0263 212023.

Dosarul de înscriere la concurs va conține:
– cerere înscriere
– copie act de identitate
– copii acte studii
– curriculum vitae
– recomandare de la ultimul loc de muncă
– certificat cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu este urmărit penal
– adeverință medicală din care să rezulte că este apt medical fizic.
– copie carte (carnet) de muncă
– orice alte documente care să ateste calificarea sau competența profesională a solicitantului

Concursul va cuprinde 2 etape

1. Etapa de verificare a dosarelor ! eliminatorie
2. Etapa de susținere a concursului
Proba scrisă
Probă practică (pentru postul de referent – multimedia)
Interviu

Tematică concurs

1. Referent specialitate ! etnologie, etnografie
• Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Județean Pentru Cultură Bistrița-Năsăud
• Regulamentul de ordine interioară a Centrului Județean Pentru Cultură Bistrița-Năsăud
• LEGE Nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
• Mihai Pop „Obiceiuri tradiționale românești” ! editura Univers, București 1999. (pag. 7-41)
• Emilia Bumb ! „Studii etnologice” ! editura Eikon, Cluj-Napoca 2007 (capitolul 1, 4 și 5)

2. Referent de specialitate ! multimedia
• Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Județean Pentru Cultură Bistrița-Năsăud
• Regulamentul de ordine interioară a Centrului Județean Pentru Cultură Bistrița-Năsăud
• LEGE Nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

Proba practică:
– tehnoredactarea unui text, într-un timp limitat
– conceperea unui material publicitar după o temă dată

3. Referent de specialitate ! muzică
• Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Județean Pentru Cultură Bistrița-Năsăud
• Regulamentul de ordine interioară a Centrului Județean Pentru Cultură Bistrița-Năsăud
• LEGE Nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
• Gérard Denizeau ! „Să înțelegem și să identificăm genurile muzicale” ! Editura Meridiane, București 2000
• Alexandru Tiberiu ! „Instrumentele muzicale ale poporului român” ! Editura de Stat pentru Literatură și Artă, București 1956
Informatii suplimentare: anunt concurs posturi 2011.doc (0.05 MB)

Leave a comment