23/09/2017

DEZORGANIZAREA TERITORIALĂ, CONCENTRATELE ŞI REVIZUIREA CONSTITUŢIEI

Se ştie că, România este singura ţară din Uniunea Europeană care staţionează în criză, cu toate că Regimul Băsescu-Boc beneficiază de consilierea şi tutela Fondului Monetar Internaţional şi a Băncii Mondiale, de la care a luat un împrumut de 20 miliarde euro, iar în primele cinci luni din acest an a mai luat credite, de la alte bănci străine, în sumă de 12 miliarde euro. România este singura ţară din U.E. care nu a avut şi nu are un program anticriză ! Guvernul Boc V împreună cu P.D.L., U.D.M.R., U.N.P.R. şi deputaţii minorităţilor entice care se află la Putere nici măcar nu se gândesc la un program anticriză, în timp ce se apropie  al doilea val al crizei internaţionale. Actuala Putere vine cu soluţii şi improvizaţii la orice problemă inventată, dar nu abordează niciun program anticriză !   Regimul Băsescu-Boc se face că lucrează şi abordează domenii paralele cu criza, respectiv reorganizarea teritorială a României, bulversarea instituţiilor deconcentrate şi revizuirea Constituţiei. În fond, în Holocaustul împotriva românilor s-a trecut la dezorganizarea teritorială a României, la concentrarea instituţiilor deconcentrate, la modificarea şi completarea Constituţiei pentru a putea lovi în români, inclusiv în cei plecaţi în străinătate.

I.Dezorganizarea  teritorială. Fără să fie o necesitate şi fără ca Poporul Român, prin Referendum Naţional, să hotărască reorganizarea ţării, s-au apucat minorităţile entice de federalizarea României. Începutul l-a făcut U.D.M.R. cu un proiect de lege privind împărţirea României în 16 regiuni, din care să poată face două Ungarii mici, aşa-zisul “ţinut secuiesc” (fără secui ) şi Partium. Puterea şi Opoziţia s-au înţeles cu U.D.M.R. şi au lăsat să treacă acest proiect prin Senatul României, fără dezbatere , fiind aprobat tacit. Din nou, se constată că lipsesc din Parlament reprezentanţii Partidului România Mare, în urma alegerilor fraudate. După U.D.M.R., preşedintele alogen Băsescu, la comandă străină ,a decis că România trebuie împărţită în 8 regiuni  sau judeţe mari, motivând că numai aşa pot fi atrase fonduri europene. Aflând de supărarea liderilor U.D.M.R. şi a Ungariei, preşedintele Băsescu le-a făcut cadou o regiune mai mică, formată din judeţele Covasna şi Harghita. Atât preşedintele Băsescu cât şi premierul Boc au uitat să-i convingă pe români cum această mică regiune, prin excepţie faţă de regiunile mari, poate atrage fonduri europene. După ce a ţinut în şah P.D.L. şi U.N.P.R., Cicciolina din politica românească post-decembristă  a rămas tot nemulţumită şi a hotărât să impună preşedintelui Băsescu şi P.D.L. + U.N.P.R. ca să fie amânată federalizarea României, în schimbul asigurării că va fi adoptată Legea privind statutul minorităţilor naţionale. După ce a fost anunţată de către preşedintele Băsescu împărţirea României şi după un balamuc de aproape o lună, mai ales în plan mediatic, Puterea s-a decis, în 27 iunie a.c., să înfiinţeze o comisie care să analizeze consecinţele reorganizării teritoriale. A rămas evidentă minciuna cu atragerea fondurilor europene ! La  comandă, Regimul Băsescu-Boc a abandonat această temă şi a trecut la alte diversiuni. Niciodată Regimul Băsescu-Tăriceanu-Boc nu a precizat în Parlament ce fonduri vor fi atrase de la Uniunea Europeană, dar mai ales ce fonduri nerambursabile nu au fost atrase în perioada 2007-2011, de ce, cine sunt vinovaţii şi cum au fost ei sancţionaţi pentru neatragerea a celor puţin a 10 miliarde euro !

Pe tema împărţirii  teritoriale a României, preşedintele Băsescu a scăpat porumbelul şi a anunţat pe români că vor fi desfinţate numeroase comune. De  ce ? Pentru că majoritatea lor nu-şi pot acoperi cheltuielile din veniturile proprii. S-a ajuns  în acestă situaţie în mod programat deoarece Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu au dus o politică diabolică vizând desfinţarea locurilor de muncă din comune prin lichidarea (pe calea privatizărilor) unităţilor agricole, a celor de industrializare a produselor agricole, a cooperaţiei şi a secţiilor numeroaselor fabrici, întreprinderi şi uzine din mediul urban. După ce au lăsat majoritatea comunelor fără însemnate venituri proprii, alogenii din conducerea României vor să bulverseze administraţia locală de la acest nivel, bătându-şi joc de cetăţenii din mediul rural pe care i-au lăsat fără locuri de muncă, fără şcoli, fără asistenţă medicală, şi, în curând, fără poliţişti.

II.Concentratele. În subordinea ministerelor, fosta şi actuala Putere a stabilit care sunt instituţiile botezate deconcentrate, în urma aplicării principiului descentralizării. Pe baza blestematului algoritm politic, în conducerea instituţiilor deconcentrate au fost numiţi, cu greu, reprezentanţii actualei Puteri (P.D.L., U.D.M.R. şi U.N.P.R.). Foştii conducători ai instituţiilor deconcentrate din judeţe, cei cu carnete de P.S.D. şi P.N.L., au fost înlocuiţi în forţă şi, de regulă, abuziv. Ca urmare, ei s-au adresat instanţelor judecătoreşti şi mulţi dintre ei au câştigat procesele, fiind reangajaţi pe posturile pe care le-au deţinut. S-a ajuns ca în conducerea multor instituţii deconcentrate să fie, în acelaşi timp, doi directori. După acest haos, la nivelul instiţuţiilor deconcentrate, urmează altul. Acelaşi Regim Băsescu-Boc a anunţat că, după eşuarea tentativei de federalizare a României, urmează ca instituţiile deconcentrate din 41 de judeţe să fie concentrate pe actualele regiuni de dezvoltare, dar numai pentru câteva luni. Apoi, după reorganizarea administrativ-teritorială, vor fi iarăşi bulversate instituţiile din subordinea ministerelor, pe noile judeţe mari şi mici. La haosul organizatoric se adaugă acum altă prioritate a liderilor de la nivel central şi local ai P.D.L., U.D.M.R. şi U.N.P.R. pentru plasarea clientelei politice în fruntea noilor instituţii concentrate pe regiuni şi a filialelor acestora care rămân în judeţe. Practic, Regimul Băsescu-Boc înfinţează noi instituţii concentrate la nivel de regiuni de dezvoltare, iar în judeţele actuale vor fi rebotezate actualele instituţii deconcentrate. A început vara fierbinte pentru conducătorii şi angajaţii de la instituţiile deconcentrate din Poliţie, Invăţământ, Sănătate, Finanţe, Muncă şi Asigurări Sociale, Inspecţia în construcţii. Multe mii de angajaţi sunt disponibilizaţi, după ce preşedintele Băsescu şi premierul Boc le-au spus românilor că ţara a ieşit din recesiune. Unii se întreabă: de ce o fi ieşit ?

III .Revizuirea Constituţiei a fost iniţiată de preşedintele Băsescu, dar nu la propunerea Guvernului Boc V, aşa cum prevede art.150, alin.1 din Legea fundamentală. O parte dintre propunerile prezidenţiale de revizuire a Constituţiei, cea revizuită în anul 2003, au fost respinse de Curtea Constituţională. Cu toate acestea, în ziua de 27 iunie a.c., preşedintele Băsescu s-a adresat cu un mesaj pe tema revizuirii Constituţiei în faţa unui Parlament pe jumătate gol. Senatorii şi deputaţii P.S.D., P.N.L. şi P.C. au avut alte preocupări. Între propunerile preşedintelui Băsescu de revizuire a Constituţiei nu se află cele necesare şi,mai ales,aşteptate de români, respectiv:

1.Se elimină imunităţile pentru  Preşedintele României, pentru parlamentari şi pentru miniştri.

2.Încetează de drept mandatul celor aleşi sau numiţi în funcţii publice care sunt implicaţi în acte de corupţie. Dacă după judecarea lor sunt achitaţi, ei vor fi repuşi pe post şi vor primi scuze publice.

3.Se completează art.131 din Constituţie, cu un nou aliniat, în sensul că procurorii se autosesizează în cazul faptelor penale săvârşite de către Preşedintele României, parlamentari, miniştri, secretari de stat, prefecţi şi subprefecţi, preşedinţi şi vicepreşedinţi de Consilii judeţene, primari,  viceprimari, inclusiv pentru infracţiunile semnalate în presă.

4.Se interzice migraţia politică a parlamentarilor, sub sancţiune încetării mandatului.

5.Candidaţii pentru alegerile parlamentare şi locale sunt înscrişi pe liste de partid.

6.Alegerea primarilor şi preşedinţilor de Consilii judeţene se desfăşoară în două tururi de scrutin, dacă niciun candidat nu a obţinut majoritatea simplă din primul tur de scrutin.

7.Partidele politice care pun la cale sau care participă la fraudarea alegerilor sunt dizolvate de drept. Cetăţenii care acţionează în orice mod pentru fraudarea alegerilor sunt pedepsiţi penal.

8.Se interzice Guvernului să prezinte  în Parlament proiectul de lege a Bugetului de Stat cu deficit bugetar sau să încheie anul calendaristic cu deficit bugetar.

9.Se completează art. 4 din Constituţie cu un nou aliniat : “În România toţi cetăţenii sunt români şi sunt egali în drepturi şi în obligaţii.” Astfel, se preiau modelele din S.U.A., Franţa, Germania, Israel, Grecia şi alte ţări unde nu există minorităţi entice, fiind eliminată discriminarea între cetăţeni.

10.Se elimină art.6 din Constituţie, ca efect al înlăturării oricărei descriminări dintre cetăţenii români.

11.Se completează art. 8 din Constituţie cu un aliniat care să prevadă expres că : “sunt interzise partidele sau formaţiunile politice constituite pe criterii etnice.”

12.Se elimină alin. 2 din art.62, care este unicat în lume, respectiv fiecare minoritate etnică este reprezentată în Parlament de către un deputat. În acelaşi timp, fiecare minoriate etnică din România este reprezentată în Parlament de senatori şi deputaţi aleşi pe listele partidelor politice. Deputaţii minorităţilor etnice au acţionat, cu mici excepţii, împotriva românilor.

13.Se elimină excepţia de la art. 105, alin 1, adică deputaţii şi senatorii nu pot fi în acelaşi timp şi miniştri, deoarece este încălcată separaţia puterilor în Stat.

14.Se elimină, de la art. 114, alin.1, angajarea răspunderii Guvernului pe proiecte de lege.

15.Se completează alin.1 de la art. 19 prin introducerea excepţiei privind expulzarea din România a cetăţenilor români care nu sunt loiali Statului Român, care nu recunosc Statul Naţional Unitar Român, care nu cunosc Limba Română, care aduc atingerea simbolurilor naţionale, care se pronunţă sau acţionează pentru orice fel de autonomie sau separatism ori pentru drepturi colective.

16.Având în vedere că , bogăţia cea mai mare a Poporului Român este munca şi nu legile, se impune ca în Constituţie să fie înscrisă obligaţia Parlamentului , Preşedintelui  României şi Guvernului de a asigura locuri de muncă pentru toţi cetăţenii români în ţara noastră şi să acţioneze pentru aducerea acasă a românilor alungaţi în alte ţări de Regimurile post-decembriste. Regimul Ceauşescu a asigurat locuri de muncă pentru toţi cetăţenii !

În mesajul prezentat în Parlament, pe tema revizuirii Constituţie,  preşedintele Băsescu a insistat asupra eliminării imunităţilor pentru parlamentari, dar a uitat deliberat să precizeze şi să argumenteze de ce propune ca Preşedintele României să aibă imunitate totală pe perioada mandatului. De asemenea, preşedintele Băsescu s-a referit pe larg la art.44 din Constituţie, unde la alin.8 ar trebui modificat textul şi să se introducă prezumţia de vinovăţie pentru toţi românii,din ţară şi din străinătate, în ceea ce priveşte dobândirea averii. Abia acum, după 6 ani, şi-a adus aminte preşedintele Băsescu că există o directivă a Uniunii Europene, din anul 2005, pe care a uitat să o aplice în timpul Guvernelor Tăriceanu şi Boc. Ca urmare, a decis că trebuie revizuită Constituţia României, în maxim 6 luni. Acea directivă europeană putea să fie adoptată printr-o lege, în perioada 2005-2011, de către Regimul Băsescu-Tăriceanu-Boc,dar  nu au făcut-o. Nimeni nu-i întreabă de ce au refuzat să aplice o directivă europeană care contribuie la combaterea corupţiei. Adevărul este că, această preocupare prezidenţială legată de modul de dobândire a averilor face parte din Holocaustul împotriva românilor. De ce ? Pentru că ea îi vizează pe toţi românii care au o oarecare avere, dobândită mai ales din munca şi afacerile făcute în străinătate. După ce Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu au lichidat peste 5 milioane de locuri de muncă şi au alungat din ţară multe milioane de români ca să muncească în străinătate, acum preşedintele Băsescu  împreună cu P.D.L., U.D.M.R., U.N.P.R. şi deputaţii minorităţilor entice vor să verifice averile, în special ale celor care au muncit şi muncesc în străinătate, români care au investit acasă în România. Pe lângă ”ciuruirea” românilor din ţară, preşedintele Băsescu vrea să-i pună pe românii plecaţi în străinătate să-şi justifice averea din România, iar dacă nu o pot justifica ea va fi confiscată. Aşa vrea preşedintele Băsescu să le mulţumească la românii din străinătate şi cei rămaşi acasă care l-au votat în anul 2004 şi 2009 şi pe voturile cărora se bazează P.D.L. la alegerile anticipate parlamentare şi, de dorit ar fi, prezidenţiale. Stăpânii străini ai României, împreună cu Regimul Băsescu-Boc urmăresc ca prin revizuirea Constituţiei să oblige pe românii din ţară şi din străinătate să-şi justifice averile dobândite după anul 1989. Averile ce nu pot fi justificate vor fi confiscate, a decis preşedintele Băsescu, împreună cu P.D.L., U.D.M.R. şi U.N.P.R.

Dr. Gheorghe Funar,

Secretar general al P.R.M.

Preşedintele Filialei P.R.M. Cluj