21/09/2017

Serviciul Judeţean de Ambulanţă Bistriţa-Năsăud caută şofer şi asistent medical

Serviciul Judeţean de Ambulanţă Bistriţa-Năsăud face angajări! Instituţia va organiza în data de 26 iulie concursuri pentru ocuparea a două posturi vacante. Este vorba despre un post de de asistent medical la punctul de lucru din localitatea Teaca şi un post de şofer al unei autosanitare, pentru sediul central din Bistriţa.

Concursul se va organiza la Bistriţa şi va începe la ora 10:00.

Cei care vor să se înscrie la comcursul pentru postul de asistent medical, trebuie să ştie că este necesară o diplomă care să ateste absolvirea unei şcoli sanitare.

De asemenea, în cazul celor care vor să participe pentru postul de şofer, sunt necesare diploma de bacalaureat, permisul de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C, dar se mai cer şi trei ani de vechime ca şofer (conducător auto) profesionist, înregistrati în carnetul de muncă.

Dosarele de concurs se depun la Sediul Central al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud din strada Ghinzii nr.26A – biroul personal, telefon 0263/217055 până la data de 22 iulie 2011 ora 13:00.

Dosarele trebuie să conţină:

- cerere de înscriere;

- copia actului de identitate;

- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- copia carnetului de muncă, după caz;

- cazierul judiciar;

- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz,

recomandare de la ultimul loc de muncă;

- taxa de concurs.

Copiile documentelor vor fi însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisie de concurs, sau în copii legalizate.