Serviciul Județean de Ambulanță Bistrița-Năsăud caută șofer și asistent medical

Serviciul Județean de Ambulanță Bistrița-Năsăud face angajări! Instituția va organiza în data de 26 iulie concursuri pentru ocuparea a două posturi vacante. Este vorba despre un post de de asistent medical la punctul de lucru din localitatea Teaca și un post de șofer al unei autosanitare, pentru sediul central din Bistrița.

Concursul se va organiza la Bistrița și va începe la ora 10:00.

Cei care vor să se înscrie la comcursul pentru postul de asistent medical, trebuie să știe că este necesară o diplomă care să ateste absolvirea unei școli sanitare.

De asemenea, în cazul celor care vor să participe pentru postul de șofer, sunt necesare diploma de bacalaureat, permisul de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C, dar se mai cer și trei ani de vechime ca șofer (conducător auto) profesionist, înregistrati în carnetul de muncă.

Dosarele de concurs se depun la Sediul Central al Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud din strada Ghinzii nr.26A ! biroul personal, telefon 0263/217055 până la data de 22 iulie 2011 ora 13:00.

Dosarele trebuie să conțină:

– cerere de înscriere;

– copia actului de identitate;

– copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

– copia carnetului de muncă, după caz;

– cazierul judiciar;

– adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

– copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau, după caz,

recomandare de la ultimul loc de muncă;

– taxa de concurs.

Copiile documentelor vor fi însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisie de concurs, sau în copii legalizate.

Leave a comment