26/09/2017

Mintea cea de pe urmă

În cursul lunii octombrie a anului trecut am semnalat opiniei publice aberaţia proiectată de managerii deşeurilor judeţului de a transporta toate gunoaiele colectate in ultimii 50 de ani în oraşul Beclean, la Bistriţa. Am susţinut încă de atunci şi susţinem în continuare că transportul gunoaielor la Bistriţa este inacceptabil şi că existau cel puţin trei alternative la varianta propusă: depozitul să fie neutralizat la Beclean, găsirea unei alte locaţii în apropierea Becleanului sau transportul acestora direct în noua locaţie de la Tărpiu. Susţineam de asemenea că cineva trebuia să fi făcut şi să ne fi prezentat un bilanţ complet, economic şi de mediu, cel puţin pentru aceste posibilităţi.

Desigur nimeni la nivel oficialităţilor nu s-a obosit să ne răspundă şi să răspundă în mod onest cerinţelor îndreptăţite ale cetăţenilor nemulţumiţi de această situaţie. În urma protestelor doar Agenţia pentru Protecţia Mediului a cuprins în avizul pentru desfăşurarea transportului cerinţa ca acesta să se desfăşoare în condiţiile unor  temperaturi atmosferice sub 0 grade J. Am putut însă să auzim aceleaşi declaraţii bombastice privind imuabilitatea şi infailibilitatea unui proiect european cu termene de execuţie fixe şi cu un calendar riguros. Nimic nou, nimic diferit, faţă de poziţia intransigentă adoptată în faţa protestelor cetăţenilor nemulţumiţi de amplasarea staţiei de transfer de pe valea Boilor, sau faţă de distrugerea unui spaţiu verde pentru amplasarea unui absurd depozit de DEEE-uri pe  strada Nicolae Drăgan.

Iată că, în cursul săptămânii trecute, am fost informaţi că managerii gunoaielor judeţului au aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii revizuiţi ai proiectului. Din păcate nu pentru a raspunde cerinţelor legitime ale cetăţenilor ci pentru a masca prostia şi impostura propunerii iniţiale. Un proiect prost amplasat, prost gândit şi depăşit din punct de vedere a tehnologiilor folosite. Am reţinut însă momentul pentru că probează evidenţa că proiectul iniţial putea şi poate încă să fie modificat în interesul cetăţenilor dacă există voinţă în acest sens.

În acest context reiterăm în numele cetăţenilor Bistriţei, atât a celor de pe străzile Budacului şi Zăvoaie dar şi a celor din cartierul Sărata cerinţa ca gunoaiele Becleanului să nu fie aduse la Bistriţa. Solicităm totodată autorităţilor ca depozitul de gunoaie menajere al oraşului să fie închis în cel mai scurt timp. Reamintim că acesta trebuia închis încă din 2009 adică cu patru ani înaintea celui de la Beclean.

Având în vedere că depozitul de la Tărpiu trebuie să fie finalizat în cursul lunii septembrie, considerăm că, în momentul de faţă, soluţia cea mai facilă ar fi cea a transportării gunoaielor de la Beclean direct la Tărpiu. Asta ca sa fie multumiţi din punct de vedere financiar şi transportatorii şi organizatorii mega-transportului deşi transportul gunoaielor, cu consumurile de energie pe care le presupune, este în sine o aberaţie.

Sperăm că, cel puţin în ceasul al 12-lea, managerilor gunoaielor să le vină mintea românului cea de pe urmă şi să renunţe la idea aducerii gunoaielor altora la Bistriţa. În actualul război al gunoaielor purtat între judeţ şi oraş cetăţenii Bistritei nu au decât de pierdut.

 

Preşedinte P.E.R.

Filiala Judeţeană Bistriţa-Năsăud

Alexandru Marian Toniuc