APIA: luni, ultima zi in care se mai poate viza carnetul de rentier

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) amintește persoanelor care au dobândit calitatea de rentier că este important trebuie să se prezinte, până la data de 29 august 2011, la oricare centru județean APIA, în vederea vizării carnetului de rentier, prezentând în acest sens următoarele documente:

– carnetul de rentier agricol;

– actul de identitate (B.I./C.I.).

În cazul decesului rentierului agricol, renta datorată acestuia poate fi încasată de moștenitorii săi, care se vor prezenta la oricare centru județean APIA cu următoarele documente:

-        carnetul de rentier al defunctului;

-        certificatul de deces;

-        certificatul de moștenitor;

-        B.I./C.I. al moștenitorului;

-        împuternicire notarială din care să reiasă acordul celorlalți moștenitori privind solicitarea și încasarea rentei (în cazul în care sunt mai mulți moștenitori);

-        document coordonate bancare.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a preluat, începând cu 01 februarie 2011, conform prevederilor OUG nr. 70/2010 și ale OUG nr. 125/2010, activitatea desfășurată de Oficiul Național de Rentă Viageră Agricolă din cadrul Agenției Domeniilor Statului, iar centrele județene APIA au preluat activitatea desfășurată de birourile județene ale Oficiului Național de Rentă Viageră Agricolă.

Informații suplimentare:

Cadrul legislativ

-        Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare;

-        Ordinul nr. 1272/2005 al Ministrului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și nr. 26.503 al Ministrului Finanțelor Publice, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI “Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;

-        Ordonanță de urgență nr. 70 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia;

-        OUG nr. 125/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

Leave a comment