Primăriile au dat raportul prefectului privind stadiul proiectelor cu finanțare europeană

Prefectul județului Bistrița-Năsăud, Cristian Daniel Florian, a convocat o ședință de lucru cu primarii unităților administrativ teritoriale care au în implementare proiecte finanțate prin PNDR, măsurile 322 și 125.

Scopul ședinței l-a constituit analiza stadiului derulării proiectelor cu finanțare prin PNDR și clarificarea problemelor cu care se confruntă administrațiile publice locale în implementarea proiectelor

La ședință au participat prefectul și subprefectul județului, directorul Centrului Regional de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit 6 Nord-Vest Satu Mare, Mihai Seucea, reprezentanți ai serviciilor de verificare tehnică și achiziții din cadrul Centrului Regional de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit 6 Nord-Vest Satu Mare, reprezentanți ai OJPDRP Bistrița și 23 de primari.

S-a analizat cu fiecare primar în parte stadiul implementării proiectelor.

Din cele 27 proiecte pe măsura 322 ! “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale” s-au finalizat lucrările în comunele Rodna și Ilva Mică, urmând a depune ultimele tranșe de rambursare.

În stadiu avansat de executie a lucrărilor sunt proiectele din comunele Parva, Șieu Măgheruș, Romuli, Telciu, Leșu, Zagra,cu șanse de finalizare în martie 2012.

În faza de finalizare a achizițiilor și începere a lucrărilor sunt comunele Ilva Mare, Maieru, Coșbuc, Silivașu de Câmpie, ADI Ilva-Someș, ADI Rosua, Rebra, Livezile, urmând a primi actul adițional de buget final și avans.

În diferite faze ale achiziției publice sunt cele 11 proiectele contractate în anul 2010

În cadrul ședinței primarii au solicitat precizări și informații cu privire la :

plata diferenței de TVA de la 19 la 24%;

avizarea documentației pentru achiziții de către Centrul Regional de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit 6 Nord-Vest Satu Mare având în vedere că potrivit noilor reglementări Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice verifică aceste documentații;

solicitarea băncilor de a vira sumele datorate executantului lucrărilor direct în conturile băncii.

De asemenea primarii și-au exprimat nemulțumirea față de perioada scurtă de la lansarea cererii de proiect și a formei finale a ghidului solicitantului până la termenul limită de depunere a proiectelor.

Sunt cazuri în care au apărut diferențe semnificative între ghidul provizoriu și cel final astfel încât unele proiecte pregătite după ghidul provizoriu au devenit neeligibile.

Duma Gheorghe, șef al Serviciului Achiziții din cadrul Centrului Regional de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit 6 Nord-Vest Satu Mare, a făcut unele recomandări primarilor în vederea respectării termenului de implementare a proiectelor, pentru a nu fi penalizați.

De asemenea , s-a subliniat importanța corelării ofertei de achiziții, cu proiectul tehnic și cu studiul de fezabilitate.

O altă recomandare importantă a vizat necesitatea transmiterii de către primari către CRPDRP 6 Nord-Vest Satu Mare a modificărilor tehnice apărute pe parcursul implementării și a hotărârii de consiliu local de aprobare a acestor modificări.

În încheiere, prefect i-a informat pe cei prezenți că va efectua deplasări în teritoriu pentru a vizita atât lucrările finalizate cât și pe cele în curs de execuție.

Totodată, prefectul judetului Bistrița !Năsăud, a solicitat primarilor ca de fiecare dată când întâmpină probleme în implementarea proiectelor să nu ezite să-l contacteze în vederea identificării soluțiilor.

Leave a comment