Autoritățile locale vor teren de sport cu gazon artificial și iluminat nocturn la Colegiul Național Andrei Mureșanu

Conducerea Colegiului Național  „Andrei Mureșanu” Bistrița a depus o adresă la Primăria Bistrița prin care solicită amenajarea în incinta liceului a unui teren de sport pentru desfășurarea activităților sportive.

În acest sens, municipalitatea a decis să scoată la licitație publică terenul respectiv, care are o suprafață de 828 de metri pătrați. Consilierii locali care se vor reuni joi în ședință ordinară vor trebui să decidă dacă sunt sau nu de acord cu închirierea acestui spațiu.

Dacă vor fi de acord se va organiza licitația, iar firma care va câștiga va trebui să amenajeze terenul de sport cu gazon artificial și iluminat nocturn. Chiria lunară obținută în urma licitației publice deschise se face venit în procent de 20% la bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița, Serviciul public municipal „Direcția Patrimoniu”, iar 80% se face venit extrabugetar în contul Colegiului Național „Andrei Mureșanu”, Bistrița.

Contractul de închiriere se încheie pe o durată de 5 ani, cu drept de prelungire prin acordul părților.

Sursa foto: www.gazonartificialsintetic.ro

Leave a comment