26/09/2017

Proiect de 7 milioane de euro implementat de Administraţia Bazinelor de Apă Someş-Tisa

În acest moment, la nivelul Administraţiei Naţionale „Apele Române” – Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa se află în derulare proiectul ”Planul pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor”, care beneficiază de finanţare Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial  “Mediu”, axa prioritară 5 şi care are ca obiective specifice: elaborarea hărţilor de hazard la inundaţii, elaborarea planului de prevenire, protecţie şi diminuare a efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Someş-Tisa, îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de apărare împotriva inundaţiilor şi modernizarea sistemelor de supraveghere, avertizare şi alarmare în perioada apelor mari generatoare de inundaţii, în bazinele hidrografice ale râurilor Someş, Tisa şi Crasna.

De acest proiect vor beneficia judeţele: Cluj, Bistriţa, Maramureş, Sălaj şi Satu Mare.

În acest moment, utilizând baza de date topogeodezică, se analizează studiile hidrologice şi hidraulice, pe baza cărora se vor întocmi hărţile de hazard la inundaţii. Bazinele hidrografice aflate în studiu sunt Someşul Mare şi Someşul Mic.

Modul în care au fost stabilite obiectivele acestui proiect, rezultatele aşteptate la finalizarea acestuia, respectă atât necesităţile imediate cât şi cele pe termen mediu şi lung, în ceea ce priveşte gestionarea unor fenomene extreme. Totodată, constituie baza de plecare în realizarea de către consiliile judeţene a hărţilor de risc la inundaţii pe teritoriul administrativ, dar şi a prevederile cuprinse în Directiva Inundaţii privind evaluarea preliminară a riscului la inundaţii şi întocmirea hărţilor de hazard (inundabilitate) şi de risc la inundaţii, la care trebuie să se alinieze toate statele membre ale Uniunii Europene, în vederea stabilirii unui cadru pentru evaluarea şi gestionarea riscului la inundaţii, cu scopul reducerii pe cât posibil a consecinţelor negative.

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 7 milioane euro, cu finanţare din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu” (axa prioritară 5) şi bugetul de stat, iar termenul de finalizare al proiectului este 31 decembrie 2012.

Sursa foto: www.ziuadecj.realitatea.net