Instanța bistrițeană are program special în perioada 28 aprilie – 1 mai

Tribunalul Bistrița-Năsăud aduce la cunoștință publică faptul că în perioada 28 aprilie 2012 ! 1 mai 2012 în vederea asigurării desfășurării în bune condiții a atribuțiilor ce revin instanței în temeiul Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată activitatea instanței se va desfășura după următorul program:

– registratura instanței va fi deschisă zilnic în perioada mai sus menționată între orele 9,00 ! 12,00;

– eventualele contestații formulate în temeiul dispozițiilor art. 52 din Legea nr. 67/2004, republicată, pot fi depuse și prin fax la numărul 0263-23.15.09. Contestațiile vor cuprinde elementele prevăzute în art. 52 alin. 3 din Legea nr. 67/2004, republicată.

– recursul împotriva hotărârii date în contestație se depune la instanța competentă să o soluționeze, sub sancțiunea nulității. Recursul poate fi depus direct la registratura instanței în intervalul orar 9,00-12,00 sau oricând prin fax la nr. 0263-23.15.09.

În vederea realizării în bune condiții a procedurii de citare, contestatorii sau recurenții, după caz, sunt rugați să indice în cuprinsul cererii și datele de identificare a mijloacelor de comunicare cum ar fi numărul de telefon, numărul de fax, adresa de poștă electronică.

Nicolae Marian – președinte Tribunalul Bistrița-Năsăud

Leave a comment