În pragul alegerilor locale, Serviciul de Evidență a Persoanelor își prelungește programul

În perioada premergătoare alegerilor locale, pentru rezolvarea în mod operativ a solicitărilor privind eliberarea documentelor de identitate, Serviciul Evidența Persoanelor al municipiului Bistrița își va prelungi programul de lucru cu publicul, astfel:

– în perioada 28 mai ! 08 iunie 2012, între orele 8.30 ! 16.00;

– în data de 09.06.2012 între orele 8.00 ! 16.00;

– în data de 10.06.2012 între orele 8.00 ! 21.00.

Cazurile în care se eliberează o nouă carte de identitate:

a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate;

b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinților, data ori locul nașterii;

c) în cazul schimbării domiciliului;

d) în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor;

e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;

f) în cazul deteriorării actului de identitate;

g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

h) când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

i) în cazul schimbării sexului;

j) în cazul anulării;

k) pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

În termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situațiile prezentate anterior, titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite serviciului public comunitar de evidență a persoanelor eliberarea unei noi cărți de identitate.

Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puțin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligația să solicite serviciului public comunitar de evidență a persoanelor eliberarea unei noi cărți de identitate, prezentând documentele prevăzute de legislație.

Cazurile în care se eliberează CI provizorie:

a) când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate;

b) în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate nu poate fi mai mic de 30 de zile sau mai mare de un an.

Documente necesare pentru eliberarea unui nou act de identitate:

a) cerere tip;

b) actul de identitate;

c) certificatul de naștere, original și copie;

d) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;

e) hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;

f) certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;

g) certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și copie, în situația schimbării domiciliului;

h) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;

i) chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei);

j) documentul cu care face dovada achitării taxei extrajudiciare de timbru (4 lei).

Dacă solicitantul face dovada adresei de domiciliu cu declarația scrisă de primire în spațiu a găzduitorului sau, după caz, a reprezentantului său legal, acestea se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența personalului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor. În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, declarația de primire în spațiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediul rural. Declarația găzduitorului se prezintă de solicitant odată cu depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului.

Leave a comment