Consiliul Local al municipiului Bistrița se reunește joi, 26 iulie 2012

Consiliul Local al municipiului Bistrița este convocat pentru ziua de joi, 26 iulie 2012. Ședința va începe la ora 14.00, se va desfășura în sala mare de ședințe a Primăriei municipiului Bistrița, la sediul din Piața Centrală nr. 6, iar pe ordinea de zi sunt înscrise zece proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 107/29.07.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Proiectului „Parc Industrial Bistrița Sud”, în vederea solicitării finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013

– inițiator: Primarul municipiului Bistrița

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 241/26.11.2009 privind aprobarea proiectului „Modernizarea și extinderea infrastructurii turistice de agrement și a utilităților conexe în municipiul Bistrița ! Pădurea Schulerwald”, în vederea solicitării finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013

– inițiator: Primarul municipiului Bistrița

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 114/27.07.2004 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind aprobarea componenței comisiei de analizare a solicitărilor și repartizare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare

– inițiator: Primarul municipiului Bistrița

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 120/31.07.2008 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Bistrița în Comisia de vânzare a spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Bistrița, în baza Legii nr. 550/2002

– inițiator: Primarul municipiului Bistrița

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 169/25.09.2008 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea prin licitație publică a unor terenuri, proprietatea publică a municipiului Bistrița, pentru amplasare panouri publicitare, cu modificările și completările ulterioare

– inițiator: Primarul municipiului Bistrița

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 22/31.01.2008 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind aprobarea Regulamentului de vânzare a imobilelor construcție și teren proprietatea privată a municipiului Bistrița, cu modificările și completările ulterioare

– inițiator: Primarul municipiului Bistrița

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 126/26.09.2006 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind aprobarea Procedurii Operaționale pentru achiziționarea de terenuri de pe piața liberă, de la persoane fizice sau juridice, în vederea construirii de locuințe sociale, cu modificările și completările ulterioare

– inițiator: Primarul municipiului Bistrița

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului viceprimar Avram George în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bistrița-Năsăud

– inițiator: Primarul municipiului Bistrița

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 11/02.02.2012 privind finanțarea unor obiective de investiții de interes local din municipiul Bistrița, printr-un credit bancar, în valoare de maxim 40 milioane lei, cu o maturitate de maxim 25 de ani

– inițiator: Primarul municipiului Bistrița

10. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al municipiului Bistrița pentru preluarea în folosință cu titlu gratuit a terenului în suprafață de 20 mp, situat în localitatea componentă Viișoara nr. 61/A, proprietatea S.C. SANA HABITAS S.R.L.

– inițiator: Primarul municipiului Bistrița.

Leave a comment