Astăzi s-a încheiat blocajul existent în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară cu privire la gestiunea deșeurilor din județul Bistrița-Năsăud

Astăzi, 1 august 2012, a avut loc o ședință de lucru a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestiunea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud. La ședință au fost prezenți toți membrii Adunării Generale a Asociaților, respectiv primarii orașelor și comunelor din județ.

S-a ajuns la o formă finală a documentației de atribuire privind delegarea prin concesiune a serviciului public de precolectare, colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud. Forma finală a documentației a fost adoptată în unanimitate de către toți reprezentanții unităților administrativ teritoriale din județ.

Concluziile ședinței de lucru vor fi transmise către firmele de consultanță care întocmesc documentația tehnică, după care aceasta va fi transmisă consiliilor locale înspre aprobare. Consilile locale au termen ca până în data de 1 septembrie să adopte documentația, după care întreaga procedura de atribuire a licitației va fi demarată în conformitate cu legislația în vigoare.

Dezbaterea cu privire la documentația de atribuire, durează încă din luna martie a acestui an, perioadă în care implementarea proiectului de gestiune a deșeurilor a stagnat. Prin consensul dintre toate unitățile administrativ teritoriale din județ s-a făcut un pas important înspre implementarea cu succes a sistemului de management integrat al deșeurilor solide din județul Bistrița-Năsăud.

Leave a comment