Pacienții vor da, la externare, o coplată între 40 și 80 de lei, în funcție de categoria spitalului

Pacienții internați în spital mai mult de o zi vor da, la externare, o coplată între 40 și 80 de lei, în funcție de categoria unității sanitare, cu excepția copiilor, gravidele și a pensionarilor cu venituri mici, potrivit unui proiect de HG elaborat de Ministerul Sănătății.

Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică, pe site-ul instituției, proiectul de hotărâre de guvern pentru modificarea și completarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010 cu modificările și completările ulterioare, document care reglementează și acordarea coplății.

Cuantumul aferent coplății reprezintă suma ce poate fi percepută de la asigurați pentru serviciile medicale accesate care fac parte din lista de servicii medicale pentru care se percepe coplată, se precizează în proiect.

Coplata va fi percepută în asistență medicală primară, asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, inclusiv recuperare, medicină fizică și balneologie, precum și asistența medicală ambulatorie asigurată în baza competențelor/atestatelor de studii complementare în fitoterapie, homeopatie, planificare familială și acupunctură, asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice, cât și asistență medicală spitalicească.

Potrivit proiectului, asigurații vor da coplată pentru serviciile medicale spitalicești acordate atât prin spitalizare de zi, cât și prin spitalizare continuă, prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază și în pachetul facultativ în asistența medicală spitalicească cu excepția serviciilor medicale spitalicești acordate în secțiile/compartimentele de îngrijiri paliative, a internărilor obligatorii pentru bolnavii psihici din anumite categorii.

Astfel, pentru serviciile medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare de zi coplata este de 60 de lei la categoriile I și I M (cea mai înaltă pentru spitalele monospecialitate), 50 de lei la categoriile II și II M, 40 de lei la categoria III, 30 de lei la categoria IV și 20 de lei la categoria V și la spitalele neclasificabile.

În unitățile care sunt autorizate de Ministerul Sănătății să acorde servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi și care nu acordă servicii medicale în spitalizare continuă, coplata este de 20 de lei, conform proiectului.

Pentru spitalizarea continuă, nivelul coplății este de 80 de lei la categoriile I și I M, 70 de lei la categoriile II și II M, 60 de lei la categoria III, 50 de lei la categoria IV și 40 de lei la categoria V și la spitalele neclasificabile.

Potrivit proiectului, nivelul minim al coplății se încasează pentru consultațiile acordate de medicul fără grad profesional și cu grad profesional specialist și este de 4 lei pe consultație, iar cel maxim, care se încasează pentru consultațiile acordate de medicul cu grad profesional primar, este de 5 lei pe consultație.

În asistența medicală ambulatorie de specialitate, nivelul coplății pentru consultațiile acordate de medicul cu grad profesional specialist este de 5 lei pe consultație, iar pentru cele acordate de medicul cu grad profesional primar, de 7 lei pe consultație.

Dacă se efectuează una până la cinci analize de laborator, nivelul coplății este de 5 lei. Dacă sunt efectuate între șase și 10 analize de laborator, nivelul coplății este de 10 lei, iar pentru mai mult de 10 analize, de 20 lei.

În asistența medicală ambulatorie, coplata pentru radiologie, imagistică medicală și explorări funcționale este de 5 lei, prevede același proiect.

Pentru investigații de înaltă performanță din ambulatoriul de specialitate, nivelul coplății va fi următorul: RMN nativ – 150 de lei, RMN cu substanță de contrast – 250 de lei, CT nativ – 100 lei, CT cu substanță de contrast – 150 de lei, angiografie – 80 de lei și scintigrafie – 100 de lei.

Pentru consultațiile de homeopatie, planificare familială și acupunctură din ambulatoriul de specialitate, coplata va fi între între 4 și 5 lei pe consultație. Nivelul coplății pentru cura de tratament de acupunctură este de 10 lei/cură.

Toate tarifele de coplată sunt valabile pentru servicii oferite în baza unui bilet de trimitere.

Proiectul mai prevede că nu se va da coplată pentru serviciile conexe actului medical furnizate de psihologi și logopezi, serviciile diagnostice, serviciile terapeutice și tratamentele chirurgicale și medicale și consultațiile pentru urgențele medico-chirurgicale.

Potrivit Ministerul Sănătății, sunt scutite de la coplată mai multe categorii de asigurați, respectiv: copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani și 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenți de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de trei luni, ucenicii sau studenții, dacă nu realizează venituri din muncă; bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse; pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 740 lei/lună; toate femeile însărcinate și lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluția sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară, pentru toate serviciile medicale.

Leave a comment