24/09/2017

CNCF “CFR” SA va vinde 1178 de locuinţe de serviciu

Locuinţele de serviciu se află în clădiri proprietate a C.N.C.F.”CFR” S.A., situate în zona staţiilor de cale ferată, halte, puncte de oprire etc., şi sunt ocupate de chiriaşi în baza unor contracte de închiriere, încheiate cu cele 8 regionale de cale ferată.

Preţul este stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 244/2011, pentru modificarea art.16 din Legea 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, care stabileşte faptul că “valoarea de vânzare a locuinţei se calculează raportat la preţul pieţei de către un expert autorizat, în condiţiile legii”.

Vânzarea locuinţelor de serviciu poate demara doar la solicitarea fermă scrisă a titularului care ocupă imobilul în baza contractului de închiriere. Compania are în proprietate 1178 locuinţe de serviciu, pe care le va scoate la vânzare.

Adoptarea acestei măsuri va contribui la creşterea veniturilor companiei, în conformitate cu ţintele prevăzute în acordul semnat de Guvernul României cu Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană.