Ministerul Sănătății pregătește o serie de acțiuni de control în unitățile de învățământ

În perioada 18-27 septembrie, inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud vor efectua verificări în școli, internate și cabinete medicale școlare pentru asigurarea activităților școlare, dar și a asistenței medicale în condiții igienico-sanitare corespunzătoare, inclusiv a imunizărilor obligatorii prevăzute în calendarul național de vaccinare.

Ca în fiecare an, organizăm aceste controale în unitățile de învățământ, dar și în cabinetele medicale școlare pentru a știi care sunt condițiile igienico-sanitare la debutul noului an școlar. Pentru neconformitățile depistate se vor acorda termene de remediere a deficiențelor, dar se vor aplica și sancțiuni contraveționale, acolo unde este necesar, în conformitate cu legilația în vigoare”, au declarat cei din cadrul Ministerului Sănătății.

Acțiunile de verificare se vor realiza atât în unitățile din mediul urban, cât și în cele din mediul rural.

Se vor verifica condițiile igienico-sanitare din sălile de clasă, dar și din incinta unității școlare. Se va urmări dacă sălile de clasă au mobilierul specific, dacă iluminatul este suficient, natural și artificial și dacă microclimatul este corespunzător. Vor fi inspectate și laboratoarele, sălile de sport și atelierele școlare.

Inspectorii sanitari vor verifica dacă este asigurată apa potabilă curentă și vor face analize acolo unde este cazul.

Grupurile sanitare, sistemul de canalizare a apelor uzate menajere, dar și blocurile alimentare din cămine și internate vor fi controlate în conformitate cu normele aflate în vigoare.

Și internatele și cabinetele medicale vor fi inspectate din punct de vedere al condițiilor igienico-sanitare, al aprovizionării cu apă potabilă, dotarea cu materiale sanitare și medicamente, dotarea cu materiale de dezinfecție și curățenie.

De asemenea, inspectorii vor verifica dacă angajații au efectuat controalele medicale periodice.

Leave a comment