25/09/2017

Sistem modern de apă şi canalizare la Feldru

Compania bistriţeană Aquabis SA a semnat un nou contract de lucrări  în cadrul proiectului major finanţat din Fondul de Coeziune. Obiectul acestui contract este extindere reţele de distribuţie a apei, canalizare şi staţie de epurare în Feldru.

Contractul s-a semnat între SC Aquabis SA, în calitate de autoritate contractantă şi asocierea dintre SC Mis Grup SRL (lider al asocierii), Agua Residuos Y Medio Ambiente SA şi SC Allplan Proiect SRL, în calitate de prestator. Valoarea contractului este de circa 12 milioane de lei, fără TVA. Lucrările se vor efectua în 15 de luni.

În prezent, în comuna Feldru nu există un sistem de colectare, transport şi epurare a apelor uzate. În cadrul contractului se vor proiecta reţelele de alimentare cu apă (2 km), reţelele de canalizare (4,029 km reţea de colectare şi 0,77 km conductă de refulare) şi procesul tehnologic pentru staţia de epurare şi a construcţiilor.

După finalizarea lucrărilor şi a testelor urmează perioada de notificare a defectelor, de un an.

Staţia de epurare va fi proiectată pentru o populaţie echivalentă de 7 000 locuitori. La finalizarea acestui contract va fi asigurată epurarea apelor uzate în conformitate cu cerinţele legale în vigoare şi cu angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană  în Feldru.

Costul total al întregului proiect din care acest contract face parte este de 344 328 828 lei. Sursele de finanţare sunt după cum urmează:  265 021 291 lei- grantul din Fondul de Coeziune,   40 532 668 lei- subvenţia de la bugetul de stat,  6 235 795 lei- subvenţie de la bugetul local şi 32 539 074 lei- asiguraţi de către SC AQUABIS SA, printr-un credit de la Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare.