Sistem modern de apă și canalizare la Feldru

Compania bistrițeană Aquabis SA a semnat un nou contract de lucrări  în cadrul proiectului major finanțat din Fondul de Coeziune. Obiectul acestui contract este extindere rețele de distribuție a apei, canalizare și stație de epurare în Feldru.

Contractul s-a semnat între SC Aquabis SA, în calitate de autoritate contractantă și asocierea dintre SC Mis Grup SRL (lider al asocierii), Agua Residuos Y Medio Ambiente SA și SC Allplan Proiect SRL, în calitate de prestator. Valoarea contractului este de circa 12 milioane de lei, fără TVA. Lucrările se vor efectua în 15 de luni.

În prezent, în comuna Feldru nu există un sistem de colectare, transport și epurare a apelor uzate. În cadrul contractului se vor proiecta rețelele de alimentare cu apă (2 km), rețelele de canalizare (4,029 km rețea de colectare și 0,77 km conductă de refulare) și procesul tehnologic pentru stația de epurare și a construcțiilor.

După finalizarea lucrărilor și a testelor urmează perioada de notificare a defectelor, de un an.

Stația de epurare va fi proiectată pentru o populație echivalentă de 7 000 locuitori. La finalizarea acestui contract va fi asigurată epurarea apelor uzate în conformitate cu cerințele legale în vigoare și cu angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană  în Feldru.

Costul total al întregului proiect din care acest contract face parte este de 344 328 828 lei. Sursele de finanțare sunt după cum urmează:  265 021 291 lei- grantul din Fondul de Coeziune,   40 532 668 lei- subvenția de la bugetul de stat,  6 235 795 lei- subvenție de la bugetul local și 32 539 074 lei- asigurați de către SC AQUABIS SA, printr-un credit de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare.

Leave a comment