Stelian Dolha vrea integrarea socială și culturală a copiilor din centrele de plasament

Vicepreședintele Consililui Județean Bistrița !Năsăud, Stelian Dolha, a vizitat ieri, alături de primarul din Teaca centrul de plasament.

În urma acestei vizite, dorința lui Stelian Dolha este să li se permită copiilor instituționalizați acolo, să se facă auziți și văzuți.

Pentru ca acest lucru să fie posibil, vicepreședintele CJ  a discutat cu administrația centrului despre situația copiiilor de acolo, a familiilor din care fac parte și despre starea clădirii în care aceștia își desfășoară activitatea. Dolha dorește ca în urma acestei întâlnirii să se intereseze și la ministerul de resort cu privire la acest centru de plasament pentru a putea aduce îmbunătățiri acestuia, având în plan demararea, împreună cu administrația centrului, a unor măsuri în vederea realizării unei noi construcții. De asemenea, dorește ca situația administrativă a acestui centru să fie clarificată.

Stelian Dolha spunea că într-adevăr nu este greu de remarcat că privarea acestor copii de dragostea unei familii și instituționalizarea lor îi influențează în mare măsură afectându-le sănătatea socială, psihică și fizică, dar și-ar dori ca în calitatea lui de vicepreședinte al CJ să sprijinească și acțiuniile de voluntariat în acest centru, dorind să implementeze chiar și un proiect de acest gen pe viitor, dând astfel posibilitatea implicării în activitatea de integrare socială a copiiilor din centrul de plasament de la Teaca unor tineri care pot și doresc să o facă.

Amintindu-și de ceea ce s-a întâmplat în timpul celui de-al doilea Război Mondial când negarea calității de ființă umană s-a realizat prin eliminarea posibilității de a beneficia de drepturi, Stelian Dolha dorește ca acest lucru să nu se întâmple și în zilele noastre în ceea ce privește copiii din centrele de plasament prin tentativa societății de a-i respinge, de a-i izola.Toate demersurile sale se doresc a fi o manifestație pentru respectarea demnității, umanității și integrității fiecărui copil.

El susține că drepturile sunt incluzive și universale, prin urmare acestea nu trebuiesc câștigate. Odată cu legitimarea lor se fac posibile atât inițiativele, luările de decizii și manifestarea efectivă a acestor copii în societate ca parte a ei, cât și reprezentarea, alocarea de resurse, realizarea de schimbări reale în viața socială și culturală a acestora.

Prin faclititarea integrării sociale și culturale a copiiilor din centrele de plasament am contribui la sporirea încrederii acestora în ei înșiși și în capacitățile lor, dându-le posibilitatea de a fi mai mult decât simpli „ beneficiari” ai intervențiilor întreprinse de adulți, și anume a deveni cetățeni activi care pot interveni în modelarea, pe de-o parte a propriilor vieți, și pe de altă parte a societății.

Leave a comment