Aproape 7 milioane de lei – valoarea proiectului de modernizare a Pădurii Schulerwald

Primăria municipiului Bistrița a depus înnoiembrie 2009, la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, proiectul „Modernizarea și extinderea infrastructurii turistice de agrement și a utilităților conexe în municipiul Bistrița ! Pădurea Schulerwald”.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de realizarea unei structuri de agrement turistic și de recreare în Municipiul Bistrița, prin modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de agrement și a utilităților aferente în Pădurea Schulerwald, în vederea creșterii cu 16% a numărului de turiști ai Municipiului Bistrița, precum și cel puțin triplarea numărului localnicilor care utilizează această structură pentru petrecerea timpului liber.

Proiectul, aprobat printr-o hotărâre a Consiliului Local al municipiului Bistrița, este în faza de contractare.

În perioada noiembrie 2009 ! septembrie 2012, proiectul a parcurs toate etapele de evaluare: conformitate administrativă, eligibilitate, evaluare tehnică și financiară, evaluare strategică și vizita la fața locului a experților din partea Organismului Intermediar ADR Nord Vest.

În urma analizei documentației de contractare, ADR Nord ! Vest a stabilit noi valori prevăzute în bugetul proiectului actualizat, astfel că, proiectul are nevoie de o nouă aprobare a Consiliului Local al municipiului Bistrița. Consilierii vor dezbate mâine acest proiect, într-o ședință extraordinară a Consiliului Local programată pentru ora 13:00.

Valoarea toatală a proiectului este de aproape 7 milioane de lei, din care asistența financiară nerambursabilă se ridică la circa 2,4 milioane de lei.

Leave a comment