25/09/2017

Două posturi vacante la Primăria Bistriţa. Vezi despre ce este vorba!

Primăria municipiului Bistriţa anunţă organzarea a două concursuri în vederea ocupării unor posturi temporar vacante.

Bistriţenii interesaţi să ocupe unul dintre cele două locuri de muncă trebuie să îndeplinească mai multe condiţii.

Unul dintre cele două posturi este vacant la Direcţia municipală de servicii sociale din cadrul Primăriei Bistriţa, unde se caută un inspector clasa I grad asistent la Serviciul financiar, contabil şi administrativ. Concursul pentru acest post va avea loc pe 30 octombrie 2012, de la ora 10.00. Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii superioare economice de lungă durată, specializarea contabilitate şi informatică de gestiune, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent şi să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim un an. Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei municipale de servicii sociale Bistriţa, strada Dornei, nr. 12.

De asemenea, cel de-al doilea post vacant este de inspector grad principal la Compartimentul cadastru, evidenţa proprietăţii – Direcţia administraţie publică, juridic din cadrul Primăriei Bistriţa.

Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, în specializările agricultură, zootehnie, horticultură sau juridice şi să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 5 ani. Şi acest concurs va avea loc tot pe octombrie 2012, de la ora 10.00. Acest concurs constă în trei probe – selecţia dosarelor, probă scrisă şi interviu. Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală, nr. 6.

În cazul ambelor concursuri, dosarele de înscriere se depun până la data de 26.10.2012 inclusiv, orele 13.00, la sediul Primăriei municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală, nr. 6.

Bibliografia pentru concurs se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariabistrita.ro (informaţii cetăţeni – anunţuri, posturi vacante) începând cu data de 19 octombrie 2012.