Două posturi vacante la Primăria Bistrița. Vezi despre ce este vorba!

Primăria municipiului Bistrița anunță organzarea a două concursuri în vederea ocupării unor posturi temporar vacante.

Bistrițenii interesați să ocupe unul dintre cele două locuri de muncă trebuie să îndeplinească mai multe condiții.

Unul dintre cele două posturi este vacant la Direcția municipală de servicii sociale din cadrul Primăriei Bistrița, unde se caută un inspector clasa I grad asistent la Serviciul financiar, contabil și administrativ. Concursul pentru acest post va avea loc pe 30 octombrie 2012, de la ora 10.00. Candidații trebuie să fie absolvenți de studii superioare economice de lungă durată, specializarea contabilitate și informatică de gestiune, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent și să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim un an. Concursul se va desfășura la sediul Direcției municipale de servicii sociale Bistrița, strada Dornei, nr. 12.

De asemenea, cel de-al doilea post vacant este de inspector grad principal la Compartimentul cadastru, evidența proprietății ! Direcția administrație publică, juridic din cadrul Primăriei Bistrița.

Pentru a putea participa la concurs, candidații trebuie să fie absolvenți de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în specializările agricultură, zootehnie, horticultură sau juridice și să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 5 ani. Și acest concurs va avea loc tot pe octombrie 2012, de la ora 10.00. Acest concurs constă în trei probe – selecția dosarelor, probă scrisă și interviu. Concursul se va desfășura la sediul Primăriei municipiului Bistrița – Piața Centrală, nr. 6.

În cazul ambelor concursuri, dosarele de înscriere se depun până la data de 26.10.2012 inclusiv, orele 13.00, la sediul Primăriei municipiului Bistrița – Piața Centrală, nr. 6.

Bibliografia pentru concurs se afișează la sediul instituției și pe site-ul www.primariabistrita.ro (informații cetățeni ! anunțuri, posturi vacante) începând cu data de 19 octombrie 2012.

Leave a comment