FOTO: CALINA Fiscutean a lansat proiectul „Adolescentul de azi, cetățeanul european de mâine”

În cadrul programului dedicat săptămânii „Să știi mai multe, să fii mai bun” în Liceului cu Program Sportiv din Bistrița s-a derulat o serie de activități cu caracter formal și informal, în cadrul unor proiecte incluse în Proiectul-cupolă „Copilul de azi, cetățeanul euroactiv de mâine”. Un astfel de proiect este și cel coordonat de d-na profesoară Călina Fiscutean, dirigintă a clasei a XII-a E care, după ce a lansat proiectul „Adolescentul de azi, cetățeanul european de mâine” și a sesizat carențe majore în ceea ce privește orientarea profesională a viitorilor absolvenți, respectiv o insuficientă cunoaștere a facultăților pe care le-ar putea urma, a inițiat și desfășurat activități care să îi ajute pe elevi să opteze, printr-o reală cunoaștere,  pentru o formă de învățământ superior care să fie în concordanță cu propriile competențe dobândite prin parcurgerea celor 4 ani de liceu.

Astfel, vizita la Universitatea „Petru Maior, Tg Mureș” organizată în data de 03. 04. 2013, unde elevii au fost direct implicați în activități de seminar, de laborator, dar și în participarea la cursuri, a fost urmată de vizita la Univ. Babeș-Bolyai, extensia Bistrița. Cu acest prilej elevii de clasa a XII-a s-au întâlnit cu profesorii universitari din această instituție.

Fiecare facultate a fost reprezentată de câte un cadru didactic care le-a prezentat acestora oferta, modalitatea de admitere precum și oportunitățile de după absolvirea studiilor superioare:  domnul lect. univ. dr. Horațiu Catalano a reprezentat Facultatea de Psihologie și Științele Educației, specializarea  Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, domnul lect. univ. dr. Horia Ștefănescu a reprezentat Facultatea de Educație fizică și Sport , iar domnul conf. univ. Mircea Mureșianu, în calitate de director general al extensiei, a prezentat oferta, (generoasă din perspectiva specializărilor) Universității, dar și a Facultății de Geografia – Lb. engleză. Nu doar impactul cu forma aceasta de învățământ a avut efect pozitiv, ci și prezența unor dascăli ce prin profesionalismul lor pot deveni modele demne de urmat în destinul tinerilor.

Un aspect de noutate l-a constituit prezența reprezentanților Facultății de Business  de la Cluj care își va deschide porțile pentru viitorii studenți și la Bistrița, începând cu toamna aceasta, respectiv cu noul an universitar 2013-2014.

Activitatea complexă de orientare profesională s-a încheiat cu vizita la Universitatea Tehnică, extensia Bistrița, unde o altă întâlnire cu domnul conf. dr. ing. Virgil Ispas, le-a deschis elevilor noi orizonturi legate de profesii care țin de domenii precum informatică, matematică și fizică, telecomunicații, arhitectură etc. Astfel elevii au aflat modalitatea de admitere și oportunitățile celor 13 facultăți pe care le pot urma în cadrul acestei universități, care la Bistrița are deocamdată Facultatea de Construcții de Mașini, iar la Cluj toate celelalte specializări.

Feedbackul a fost unul pozitiv elevii conștientizând utilitatea activităților desfășurate în această săptămână, mai ales în acest an terminal, când au nevoie de informații exacte legate nu doar de facultățile adecvate competențelor și dorințelor, ci și de oportunitățile locurilor de muncă pe care le-ar putea ocupa după absolvirea formelor de învățământ superior. Așadar această săptămână a fost fructificată de prof. Fiscutean Călina așa încât elevii să aibă sentimentul că „a ști mai multe înseamnă să devii mai bun” nu numai cu semenii, ci în propria formare intelectuală și ulterior profesională.

Leave a comment