Categories
Agenda Comunitate News

Scrisoare deschisa CNADNR 2: Care este varianta nord reala pentru centura Bistrita?

florin_bojor

Care este varianta nord reală pentru centura Bistrița?

Dacă în prima scrisoare deschisă asupra problematicii centurii de ocolire a

municipiului Bistrița m-am adresat CNADNR-ului, beneficiarul direct al lucrării, întrebându-i cine decide și ce se decide pentru centura de ocolire a municipiului Bistrița, acum se cade să cerem lămuriri asupra contractului încheiat cu SC IPTANA SA, firma care a întocmit proiectele pentru variantele de centură aflate în discuție publică, mai precis: Asistență tehnică pentru elaborarea Studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, detaliilor de execuție, și documentațiilor de atribuire pentru variantele de ocolire Bistrița, Gheorgheni și Miercurea Ciuc.

În Atenția Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România

(CNADNR), Care este varianta nord reală pentru centura de ocolire a municipiului Bistrița?

! Scrisoarea deschisă !

Stimate Domnule Director General Mircea Pop,

Care este varianta nord reală pentru centura de ocolire a municipiului Bistrița?

În data de 06 mai 2009, CNADNR a încheiat un contract cu SC IPTANA SA având ca obiect  „Asistență Tehnică pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic, Detaliilor de Execuție și Documentației de Atribuire pentru variantele de ocolire Bistrița, Gheorgheni și Miercurea Ciuc” (POST / 2009 / 001și 002) Subsemnatul  Bojor Florin Ioan vă scriu cu rugămintea, atât personală, cât și a cunoscuților mei ca să ne lămuriți, clarificați mai multe aspecte din rezultatele acestui contract cu finanțare europeană.

În caietul de sarcini al respectivului contract se afirmă la pagina 63, la punctual 7.1.3. :„Rapoartele  Finale  privind  Studiul  de  Fezabilitate  pentru  toate activitățile  [inclusiv rezultatele  Studiului  de  Evaluare a  Impactului  asupra Mediului]  vor  cuprinde următoarele: cele mai bune rute alternative finale și soluțiile tehnice finale.”

1. Prin urmare, vă rugăm frumos să ne comunicați, care sunt aceste rute alternative cerute clar în caietul de sarcini al contractului?

În scrisoarea CNADNR Nr. 92/ 36103 din 3.08.2010 adresată autorităților locale din Bistrița se spune: „Conform prevederilor contractuale, SC IPTANA SA, denumită în continuare Proiectantul, după efectuarea investigațiilor de teren necesare stabilirii alternativelor de traseu, a  întocmit studii de traseu pentru 2 alternative ale variantei de ocolire Bistrița și anume Nord și Sud.”

2. Ca atare, vă rugăm să ne spuneți care este Alternativa NORD a variantei de

ocolire a Municipiului Bistrița?

CNADNR ! varianta ocolitoare Bistrita?

De asemenea, în același caiet de sarcini ale contractului mai sus numit se afirmă la pagina 36, punctul 4.1.1.1 „Varianta  ocolitoare Bistrita  (12,2  km),  este localizată  la  intersecția DN  17  (E58)  cu DN 17C, în partea de nord-est a Podișului Transilvaniei.” În alte cuvinte, varianta care există  încă din perioada comunistă (harta 1984), astăzi strada Drumul Cetății.

Variantă de stradă existentă deja, care încă din 1997 nu se încadrează în

prevederile, condițiile, criteriile legale pentru a purta numele de variantă

ocolitoare.

Căci, în conformitate cu Art. 37 din ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 43/1997 privind

regimul drumurilor, întărită și de ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 7/2010 (punctul 15) aflăm:

„(1) Pentru descongestionarea traficului în localități, protecția mediului și

sporirea siguranței circulației pe rețeaua de drumuri expres și drumuri naționale europene se realizează variante ocolitoare, situate în afara intravilanului localităților, pe baza studiilor de trafic. Accesul spre aceste variante ocolitoare se realizează numai prin intermediul unor drumuri care debușează în intersecții amenajate corespunzător volumelor de trafic.

(2) Se interzice deschiderea de accesuri directe în variantele ocolitoare. Accesul la acestea se va face prin drumuri colectoare racordate la rețeaua de drumuri publice prin intersecții amenajate corespunzător volumelor de trafic.

Lungul drum pana la Centura Bistrita…

(3) Autoritățile administrației publice locale au obligația ca în documentațiile de urbanism să prevadă, cu acordul administratorului drumului, intersecțiile pentru accesul la variantele ocolitoare.

(4) Accesul la zonele funcționale din afara localităților care sunt în vecinătatea drumurilor de interes național se realizează numai prin drumuri colectoare, în condițiile stabilite de administratorul drumului.”

Prin urmare, se înțelege de la sine că strada Drumul Cetății din Bistrița, prin atât de multe construcții este în intravilan, de asemenea, accesul numărului ridicat de locatari și muncitori se face direct în stradă și din stradă, plus că această stradă este dispusă în interiorul orașului, și nu asigură o ocolire a localității Viișoara, dispusă pe DN 17 la intrarea în municipiul Bistrița dinspre Dej.

Cu alte cuvinte, pentru o firmă precum SC IPTANA SA cu 60 de ani experiență, care s-a afirmat ca lider național în proiectarea infrastucturilor de transporturi, cele mai importante construcții din acest domeniu realizate în Romania purtând marca „Proiectat în IPTANA”, strada Drumul Cetății din Bistrița nu poate fi considerată variantă ocolitoare prin nerespectarea condițiilor legale.

În concluzie, care este varianta nord reală pentru care IPTANA SA a realizat

asistență tehnică pentru elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, detaliilor de execuție, și documentațiilor de atribuire pentru variantele de ocolire Bistrița, cum prevede contractul cu CNADNR?

Mă adresez CNADNR-ului printr-o scrisoare deschisă presei și publicului larg cu aceleași considerente de transparență, participare democratică, onestitatea și dreaptă socotință în dezvoltarea societății românești în general și în special a comunității bistrițene.

Vă mulțumesc frumos!

Prof. Florin I. Bojor

 

Leave a Reply