Monica Săsărman: Doamnă ministru, cat trebuie sa mai aștepte primarii ca să respectați legea?

01

Prin Legea nr. 49/2011 pentru aprobarea OUG nr. 57/2007, s-a stabilit că pentru terenurile din ariile naturale protejate deținute in proprietate sau concesionate, proprietarii sau concesionarii vor primi compensatii pentru respectarea prevederilor restrictive din planul de management al ariei naturale protejate ori masurile de conservare instituite.

Mai multe comune din județul nostru dețin suprafețe de sute de hectare in Parcul Național Muntii Rodnei, in baza titlurilor de proprietate obținute, suprafețe pentru care ar fi trebuit să primească deja aceste compensații. Aceste sume de bani reprezintă o sursă de venit menită modernizării localităților, din toate punctele de vedere.Monica-Sasarman-in-platoul-TV-Bistrita

Din păcate, in loc ca autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și pădurilor sa inițieze hotarârea de guvern prin care să se stabilească modalitatea de solicitare, de calcul și acordare a acestor compensații, acest for abilitat este mult mai preocupat in a constitui „comiții si comitete”, cu reprezentanți doar ai autoritaților publice centrale, eliminând din ecuație reprezentanții autoritaților publice locale. Denumit „Proiect de  Ordonanță pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011”, acest proiect s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 27 august 2013, cu toate ca pe site-ul ministerului se menționează ca „eventualele propuneri/opinii/sugestii pot fi transmise în termen de 10 zile de la data publicării (19.08.2013), până în data de 28.08.2013, la MMSC ! Direcția Managementul Ariilor Naturale Protejate” și nu face nicio referire la aceste compensații.

Intr-o atare situație, nu putem să nu intrebăm de cât timp are nevoie această autoritate să pună in aplicare legea, că de respectarea legii este prea mult să vorbim. Cât timp primarii mai trebuie să aștepte adevărata autonomie locală ?…Care ar fi soarta primarilor dacă nu ar pune in aplicare legea sau nu s-ar conforma dispozițiilor legii?…De ce această autoritate este mai presus de lege?…De ce comunitățile nu-și pot administra cu adevărat propriile bunuri?…

O concluzie se desprinde:  un nume cu greutate fără rezultate….Monica-Sasarman

Comisia de Administratie PDL Bistrita- Nasaud

presedinte Monica Sasarman

Leave a comment