SFINȚII TREI IERARHI – TREI MODELE DE VIEȚUIRE

Sfântul Vasile este,, brațul care lucrează”,a întemeiat Vasiliadele
Sfântul Grigorie este numit,,mintea care gândește”-de ce ?mai întâi a citit,apoi a vorbit și abia apoi a scris
Sfântul Ioan Gură de Aur,,gura care vorbește”-predicator și ambassador al săracilor

Sfântul Vasile cel Mare, episcop al Cezareii Capadociei, s-a născut în jurul anului 329. A studiat cu retori și filosofi celebri în Cezareea Palestinei, Constantinopol și Atena. Avea o statură înaltă, era slab și negricios la față, cu o barbă mare, neagră. Părinții spun că nu a avut timp să se înălbească pentru că a trăit numai cincizeci de ani. Ne-a lăsat în biserică o Sfântă Liturghie care se serbează de 10 ori pe an: în primele cinci duminici ale Postului Mare, în Joia Patimilor, în ajunul Sfintelor Paști, al Crăciunului și Bobotezei, și pe 1 ianuarie, ziua de pomenire a Sfântului Vasile. Cu excepția unor rugăciuni, ritualul este același cu al Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur.A scris cartea Regulilor monahale În anul 358 pune temelia primei comunități de obște, pe malul râului Isis, lângă Neocezareea. În Cezareea Capadociei a înființat instituții de asistență socială cunoscute sub numele de Vasiliade, cum ar fi: azile, spitale pentru leproși etc.Sfântul Vasile cel Mare a luptat împotriva celor care negau dumnezeirea lui Hristos și a celor care tăgăduiau dumnezeirea Sfântului Duh. A plecat din lumea aceasta pe 1 ianuarie, în anul 379.

         Sfântul Grigorie de Nazianz (Teologul) s-a născut în jurul anului 330, în Arianz, lângă Capadocia. Primele studii le-a făcut în familie. În Capadocia studiază gramatica până la vârsta de 12 ani, iar între 350-358 este prezent pentru studii la Atena. A fost hirotonit preot de tatăl său și episcop de către Sfântul Vasile cel Mare. Legase o prietenie atât de strânsă cu Sfântul Vasile cel Mare, încât se spunea despre ei că „sunt două trupuri, însă un singur suflet”. Sfântul Grigorie de Nazianz era de statură mijlocie și avea un ochi bolnav, din cauza unei lovituri venită de la arieni (cei care negau dumnezeirea lui Hristos), când vorbea în Constantinopol despre Sfânta Treime.Numele de ”Teologul” îl primește după susținerea celor cinci Cuvântări teologice în anul 380, la Constantinopol, în Biserica ”Învierii”.Sfântul Grigorie de Nazianz a prezidat cel de-al II-lea Sinod ecumenic din anul 381.Sfântul Grigorie Teologul cere spre bătrânețe de la împăratul Teodosie cel Mare să trăiască retras, în liniște: ”Și eu, împărate, o singură favoare cer puterii tale care face daruri mărețe. Nu cer aur, nu tăblițe multicolore, nu acoperăminte pentru masa de taină, nu să primesc o înaltă demnitate pentru neamul meu sau să stau aproape de tine, cel preabun… Un singur lucru cer să mi se dea: să stau puțin departe de invidie. Doresc să cinstesc scaunul, dar de departe. Am obosit să fiu urât de toți, chiar și de prieteni, pentru că nu pot privi spre altceva, decât spre Dumnezeu”. În această retragere scrie ceea ce împărtășise credincioșilor în biserică. S-a spus despre el că mai întâi a citit, apoi a vorbit și abia apoi a scris. Liturghia sf.Grigorie se săvârșește în perioada postului mare și se numește Liturghia înainte sfințită.S-a mutat la cele veșnice pe 25 ianuarie în anul 389/390.

      Sfântul Ioan Gură de Aur sau Ioan Hrisostom s-a născut la Antiohia, în jurul anului 354. A rămas orfan de tată din copilărie. După moartea mamei sale, prin anul 374, Ioan se retrage în munții din apropiere, devenind monah sub ascultarea unui bătrân sihastru sirian. După patru ani petrecuți lângă acest sihastru, se retrage vreme de doi ani într-o peșteră. Este hirotonit diacon în anul 381, de către episcopul Meletie, și preot în anul 386, de către episcopul Flavian, urmașul lui Meletie. Vreme de doisprezece ani, predica în Antiohia în fiecare duminică și sărbătoare, iar în post, chiar în fiecare zi, luptând împotriva păgânismul, maniheismul, gnosticismul, arianismul și iudaismul. În anul 397 este numit arhiepiscop al Constantinopolului. A predicat și a scris un număr impresionant de comentarii la Sfânta Scriptură. A înființat instituții de ajutoare a bolnavilor, săracilor și oamenilor în vârstă, primind numele de ”ambasadorul săracilor”.În timpul Sfântului Ioan Gură de Aur nu există un formular fix, așa cum există în prezent, pentru săvârșirea Sfintei Liturghii. Sfântul Ioan a adunat într-un formular actele cultice și rugăciunile și a dat naștere Liturghiei care îi poartă numele și care este cel mai des folosită.Se crede că în vremea când era diacon a scris cel mai cutremurător tratat despre preoție. Este conceput în șase cărți, sub forma unui dialog. Redam câteva rânduri din acest tratat: ”Când preotul invoca Sfântul Duh și săvârșește jertfă cea prea înfricoșată, când el stă în continuă atingere cu Stăpânul obștesc al tuturor, spune-mi, în ce rang îl vom așeza? Câtă curăție și câtă evlavie vom cere de la el? Gândește-te, ce mâini trebuie să fie acelea care săvârșesc aceste lucruri, ce limbă trebuie să fie aceea care rostește acele cuvinte? Cât de curat și de sfânt trebuie să fie sufletul care primește un așa de mare Duh? În acele momente, îngerii asistă pe preot și întreaga ceată a puterilor cerești strigă cu voce tare, iar locul din jurul jertfelnicului se umple spre cinstea Celui Ce stă așezat” (Despre preoție, cartea VI, 4).Sfântul Ioan Gură de Aur a trecut la cele veșnice pe 14 septembrie 407, zicând: ”Slava lui Dumnezeu pentru toate!”.

       De ce se pomenesc împreună?Deși Biserica i-a pomenit separat în luna ianuarie, pe Sfântul Vasile în 1 ianuarie, pe Sfântul Grigorie în 25 ianuarie și pe Sfântul Ioan Gură de Aur pe 27 ianuarie, ei sunt prăznuiți împreună pe 30 ianuarie. Motivul? Pentru a le descoperi creștinilor că nu este unul mai mare decât altul.În vechime, apăruseră neînțelegeri între creștini pe tema ! cine este mai mare ca teolog dintre cei trei ierarhi. După câțiva ani de la declanșarea neînțelegerilor, cei trei sfinți au început să i se arate unul câte unul, episcopului Evhaitelor, Sfântului Ioan Mauropous. În cele din urmă, în anul 1084, într-o vedenie, Sfântului Ioan Mauropos i-au apărut cei trei sfinți împreună și i-au grăit:„După cum vezi, noi la Dumnezeu una suntem și nici o vrajbă nu este între noi. Fiecare din noi, la timpul său, îndemnați de Duhul Sfânt, am scris învățături pentru mântuirea oamenilor. Cum ne-a insuflat Duhul Sfânt, așa am învățat. Nu este între noi unul întâi și altul al doilea. De chemi pe unul, vin și ceilalți doi. Drept aceea, sculându-te, poruncește, celor ce se învrăjbesc, să nu se mai certe pentru noi. Că nevoința noastră, cât am fost în viață și după moarte, a fost să împăcăm pe oameni și să aducem în lume pace și unire. Împreunează-ne, dar, făcându-ne praznic la câte trei într-o singură zi, și înștiințează cu aceasta pe creștini, ca noi în fața lui Dumnezeu, una suntem”.În urma acestei vedenii, Sfântul Ioan a ales ziua de 30 ianuarie pentru prăznuirea comună a celor Trei Ierarhi.Prin hotărârea luată la Atena, la primul Congres al Profesorilor de Teologie din anul 1936, Sfinții Trei Ierarhi au devenit patronii spirituali ai instituțiilor de învățământ teologic ortodox din întreaga lume.E bine ca fiecare dintre noi să le cunoaștem viața și să luăm exemplu de la ei. Amin!
Tuturor celor care purtați aceste sfinte și binecuvântate nume: Mulți și binecuvântați ani!

Pr. Vasile Beni

01302017105230sfinti

Leave a comment