SCRIITORI BISTRIȚENI, PE URMELE MITROPOLITULUI IACOB STAMATI DIN GLEDIN, ÎNTEMEIETORUL MITROPOLIEI IAȘI

Puțină lume știe că județul nostru a dat Moldovei unul dintre cei mai vrednici mitropoliți, Iacob Stamati, cel care a ridicat sediul Mitropoliei, acolo unde se află și Biserica Mitropolitană cu moaștele Cuvioasei Parascheva. Prezenți la evenimente culturale în Iași, scriitorii bistrițeni Dorel Cosma, Zorin Diaconescu și Menuț Maximinian, alături de părintele Theodor Damian de la New York, au participat la o slujbă derulată la Biserica Banu, păstorită de părintele Dumitru Merticariu. O istorie ce datează din anul 1705, biserica ctitorită de Savin Banu, este un loc în care s-a slujit de la început numai limba română față de alte biserici. De numele acestei biserici se leagă și cel al mitropolitului Iacob Stamati, muzeul acesteia găzduind și un bust al înaltei fețe bisericești. Mitropolitul Iacob Stamati s-a născut la 24 iunie 1749, la Gledin. A păstorit în Moldova în vremuri tulburi, în care au avut loc schimbări dese la domnie. Astfel, în timpul arhipăstoririi sale, la tronul Moldovei s-au succedat cinci domni în șase domnii: Alexandru Moruzi, Mihai Suțu, Alexandru Callimachi, Constantin Ipsilanti, Alexandru Suțu și, din nou Alexandru Moruzi. Mitropolitul a fost chemat să reprezinte un factor de stabilitate, într-un context în care instituția domniei trecea printr-o perioadă de instabilitate politică, pe fondul prăbușirii ordinii otomane în Å¢ările Române. Mitropolitul Iacob Stamati a desfășurat la Iași o bogată activitate administrativ-gospodărească și culturală. Între realizările sale gospodărești, se numără ridicarea Palatului mitropolitan, care se păstrează până astăzi. În interiorul Reședinței chiriarhale, mitropolitul a ridicat un paraclis cu hramul Tuturor Sfinților. Din pisania acestui paraclis, aflăm că mitropolitul a făcut reparații și la bisericile din incinta mitropoliei, „Stretenia„ și „Sfântul Gheorghe„. Personalitatea mitropolitului Iacob Stamati s-a impus contemporanilor încă din timpul vieții, rămânând ca o pagină luminoasă în istoria Mitropoliei Moldovei. „Odată, a doua zi de Paști, era prânz mare la mitropolitul Iacob. Cei mai însemnați fruntași din Iași erau la dânsul, la masă. Era pe la mijlocul prânzului. Deodată intră un servitor în sală și vestește că în curtea mitropoliei era o femeie din Ardeal, care dorește să vorbească cu Preasfinția Sa. «Să vie să o văd» – zice mitropolitul, doritor de a vedea pe cineva din locul nașterii sale. Îndată intră o femeie bătrână, îmbrăcată țărănește, cu văl alb pe cap, cu zeche neagră, cu fotă și încălțămine de opinci. Mitropolitul cunoscând într-însa pe mamă-sa, se ridică de la masă, o sărută, o ia de mână și o așează în locul său, în fruntea mesii, zicând: «Aici este locul dumitale! D-ta ești astăzi oaspetele meu cel mai de frunte». Și întorcându-se către oaspeții uimiți, le zise: «Da, fraților, în fruntea mesii, în locul meu trebuie să șeadă cea care mi-a dat viața și a sădit în sufletul meu, de când eram mic copil, frica lui Dumnezeu. Dânsa este mama mea și mama este tot ce am mai scump pe pământ; iară cât pentru înfățișarea ei țărănească, să știți că îmbrăcămintea ce o vedeți pe dânsa este podoaba și fala sufletului meu»„. Managerul Palatului Culturii, dr. Dorel Cosma, a stabilit pentru perioada următoare o serie de conferințe menite să facă cunoscută personalitatea mitropolitului Stamati, prima dintre ele urmând să aibă loc în perioada Postului Mare, când în orașul nostru va fi prezent părintele Dumitru Merticariu de la Biserica Banu. De asemenea, bistrițenii noștri au vizitat și Mitropolia Iașiului și Biserica Sfinții Trei Ierarhi, unde se află racla cu moaștele Cuvioasei Parascheva. Doris Cosma0306201712472817197764_10212126546743005_365160668_n0306201712473317160989_10212126546663003_1594010081_n0306201712474017160364_10212126546703004_215365711_n

Leave a comment