POEZIA RELIGIOASĂ, AZI

Dezbaterea pe tema poeziei religioase, care/ dacă se mai scrie azi, la modul general sau sporadic, în opere sau în fragmente de operă, constituie provocarea pentru membrii Societății Scriitorilor Bistrițeni „Conexiuni”, la întâlnirea din 10 aprilie 2017, de la Palatul Culturii din Bistrița.

De la poezia din biserică, poezia scrisă de oameni ai bisericii, cu rol de învățătură, precum pe vremea lui Varlaam sau Dosoftei, și până la biserica din poezia modernă, ca sfințenie a celor scrise și pătimite, există un drum întortocheat, despre care se pot emite păreri diverse, contradictorii.

Aflându-ne în așteptarea unui moment de aducere aminte asupra Învierii, suntem mai sensibili, mai deschiși cu ceea ce gândim, vorbim și scriem.

De aceea, o astfel de temă poate aduce rodnicie și armonie în Societatea noastră, pentru că și prin cuvânt se produc minuni. Înțelegerea aspectului de religiozitate în ceea ce privește textul scris reprezintă o etapă a maturității de creație.

Totodată, lansarea de carte, prilejuită de apariția volumului „Și toamna înfloresc trandafirii”, scris de energo-bio-terapeutul Alexandru Dumitru Bar, din Bistrița, reprezintă un al doilea punct de atracție al evenimentului apropiat. Poeziile domnului Bar se înscriu unei poetici venită din afară, cu distanța corespunzătoare față de elementele specifice unei astfel de lumi și, de aceea, poate, surprind și devin convingătoare.

Într-o primăvară a dezghețului, a înverzirii, a înfloririi și a însoritului timp, să ne însoțim la următoarele „Conexiuni”, cu gând curat, pentru ca inspirația să ne însoțească și ea, la rându-i.

ELENA M. CÎMPAN

Leave a comment