Categories
Articole Bistrita Comunitate

Trei taximetriști au fost sancționați de polițiștii locali

Controalele polițiștilor locali pe raza municipiului Bistrița dau zi de zi roade. Bistrițenii care nu respectă prevederile legale se aleg cu sancțiuni.

Este și cazul a trei taximetriști din Bistrița, care staționau în alte locuri decât cele marcate și semnalizate corespunzător. Aceștia au fost sancționați.

Polițiștii locali precizează că zilele trecute „au fost depistați și sancționati contravențional trei conducători de taximetre. Aceștia staționau cu autovehiculele în timpul orelor de program, în alte locuri decât cele marcate și semnalizate corespunzător. S-au aplicat trei sancțiuni contravenționale dintre care una cu avertisment scris și două cu amendă în valoare totală de 240 lei”.

Sursa foto: www.taxi-bucuresti.com

Categories
Articole Bistrita Comunitate

26 mai 2011 ! Rezultatele dezbaterilor din ședința Consiliului Local al municipiului Bistrița (I)

1. Proiect de hotărâre privind schimbarea domnului Găurean Florin ! Nicolae din funcția de Viceprimar al municipiului Bistrița.
Acest proiect de hotărâre a fost inițiat de 11 consilieri locali, ai PNL și PSD – partide constituite în Uniunea Social Liberală – și are la bază o hotărâre a Biroului Organizației Municipale PNL Bistrița, de schimbare din funcție a viceprimarului Găurean Florin-Nicolae.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 12 voturi „pentru”, domnul Găurean Florin-Nicolae având, de acum, doar funcția de consilier local.
2. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului municipiului Bistrița.
Ca și cel precedent, și acest proiect de hotărâre face parte din demersul consilierilor locali PNL și PSD care susțin alegerea unui nou viceprimar tot din rândurile consilierilor liberali, în persoana domnului Andrei Rusu.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 12 voturi „pentru”.
3. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Bistrița și localitățile componente.
Avându-se în vedere creșterea numărului de locuințe în municipiul Bistrița și localitățile componente, crearea de străzi și solicitările cetățenilor, atribuirea de denumiri pentru străzile noi se impune. Au fost identificate 43 de străzi noi, iar atribuirea numelor de străzi în municipiul Bistrița și localitățile componente s-a propus după analiza observațiilor și constatărilor din teren ale celor 18 subcomisii înființate în acest scop.
Prin proiectul de hotărâre se propun se aprobare următoarele denumiri de străzi:
a) în zona Valea Budacului ! Lempeș: Însorită; Buduș; Umbroasă; Raal; Filip Cristian Petru;
b) în zona Zăvoaie: Vasile Haja; Franz Schreiber; David Gălățean; Horvath Pal; Mircea Călușeriu; Georg Fischer; Oscar Skrabel; Livius Gubesch; Dr. Victor Moldovan;
c) în zona Unirea: Azurului; Asfințitului; Pasajului; Intrarea Frasinului; Gospodarilor; Platanilor; Viitorului; Serii; Bistriței; Arenei; Aleea Neptun; Aleea Venus;
d) în zona Jelnei ! Ghinzii: Aleea Fotbaliștilor; Râului; Copală; Făget;
e) în zona Lucian Blaga ! Simion Mândrescu: Intrarea Vulturilor; Mihail Warga; Aurel Borgovan; Valentin Raus; Gheorghe Bozga; Luca Onul; Constantin Pavel; Sorin Eugen Pascu; Lucian Valea;
f) în zona Viișoara: Calea Dejului; Calea Dreaptă; Renașterii; Nouă.
Cu data aprobării acestui proiect de hotărâre va fi actualizat în mod corespunzător și Nomenclatorul stradal al municipiului Bistrița, aprobat în anul 2004 prin Hotărârea nr. 67 a Consiliului Local al municipiului Bistrița.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, cu două modificări: strada Calea Dreaptă se va numi strada Lungă, iar strada Renașterii se va numi strada Speranței.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire clădire cu destinație administrativă (P+M) la Căminul pentru Persoane Vârstnice, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 23, municipiul Bistrița”.
În prezent, parcela istorică este ocupată de clădirea monument istoric, Cod LMI: BN-II-A-01504, fosta „Mănăstire dominicană”, realizată la sfârșitul secolului XV, astăzi „Cămin pentru persoane vârstnice” și inclusă în categoria monumentelor istorice de grupa „A”, de interes național.
Obiectul proiectului nu este această clădire, ci realizarea uneia noi, cu funcțiuni administrative, cu regim de înălțime parter și mansardă, cu o suprafață construită de 125 mp. Suprafața utilă a parterului va fi de 102,66 mp, iar a mansardei – 93,49 mp. Arhitectura clădirii se va încadra în specificul zonei istorice ca formă și stilistică și va fi amplasată pe aliniamentul sudic al parcelei, spre Turnul Dogarilor. Se va amenaja o spălătorie, uscătorie – călcătorie, un grup sanitar pentru personal și un grup sanitar cu acces din strada Dogarilor, depozit și oficiu, trei cabinete medicale, birou administrativ, vestiar și grup sanitar.
Pe aceeași latură a curții se va prevedea o poartă de acces auto. Vor fi alei de legătură între spațiul public și zona de acces pietonal și auto, se vor amenaja spații verzi alei pentru promenadă, spațiul curții urmând să fie mobilat pentru activități de recreere a persoanelor vârstnice. Nu în ultimul rând, pe limita de proprietate se va realiza o împrejmuire de circa 80 de metri, din zidărie de cărămidă plină, cu acoperiș din țiglă ceramică, iar la fața zidului, înspre curte, se vor prevedea nișe ce pot avea funcțiunea de mobilier tip bancă sau amplasamente pentru elemente decorative.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 18 voturi „pentru”.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 178/30.09.2009 privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea de facilități la transportul public local de călători, unor categorii de persoane cu domiciliul stabil în municipiul Bistrița și localitățile componente.
Consiliului Local al municipiului Bistrița a stabilit, prin Hotărârea nr. 178/30.09.2009, acordarea de facilități la transportul public local de călători efectuat de operatorul de transport S.C. TRANSMIXT S.A. Bistrița unor categorii de persoane cu domiciliul stabil în municipiul Bistrița și localitățile componente.
Prin această hotărâre s-a aprobat numărul de călătorii lunare de care beneficiază fiecare categorie de persoane beneficiare, cu domiciliul stabil în municipiul Bistrița și localitățile componente, precum și procedura de decontare către operatorul de transport a călătoriilor efectuate.
Instituția Prefectului – județul Bistrița-Năsăud a atacat în contencios Hotărârea nr. 178/30.09.2009, invocând regimul discriminator față de aceleași categorii de persoane care au domiciliul în alte localități și care, potrivit legilor speciale, sunt beneficiare are acelorași facilități.
În primă instanță acțiunea a fost respinsă, dar ulterior, urmare a recursului declarat de prefect, Curtea de Apel Cluj a anulat art. 1 al hotărârii, invocând faptul că, la nivel local, nu este posibilă reglementarea de gratuități la transportul local pentru categoriile de persoane precizate de actele normative speciale în sensul limitării gratuităților doar pentru persoanele beneficiare care au domiciliul în municipiul Bistrița și localitățile componente. De asemenea s-a mai reținut că gratuitatea ce se acordă persoanelor menționate de actele normative speciale care prevăd acest drept se acordă pentru întreg teritoriul țării și că aceste acte normative permit doar o intervenție limitată a autorităților publice locale, care trebuie să le transpună conform conținutului lor.
Ca atare, prin noul proiect de hotărâre se supun aprobării următoarele facilități la transportul public local de călători pentru unele categorii de persoane cu domiciliul stabil în municipiul Bistrița și localitățile componente, începând cu data de 01.06.2011:
a) 15 călătorii gratuite pe lună pentru fiecare pensionar cu domiciliul stabil în municipiul Bistrița sau în localitățile componente, care călătorește cu mijloace de transport în comun pe oricare din traseele de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Bistrița;
b) număr nelimitat de călătorii gratuite pe lună pentru fiecare veteran de război și văduvă de război cu domiciliul stabil în municipiul Bistrița sau în localitățile componente, care călătorește cu mijloace de transport în comun pe oricare din traseele de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Bistrița;
c) număr nelimitat de călătorii gratuite pe lună pentru fiecare persoană persecutată din motive etnice de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, cu domiciliul stabil în municipiul Bistrița sau în localitățile componente, care călătorește cu mijloace de transport în comun pe oricare din traseele de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Bistrița;
d) număr nelimitat de călătorii gratuite pe lună pentru fiecare urmaș al eroilor-martiri ai revoluției, răniți sau luptători pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, cu domiciliul stabil în municipiul Bistrița sau în localitățile componente, care călătorește cu mijloace de transport în comun pe oricare din traseele de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Bistrița;
e) număr nelimitat de călătorii gratuite pe lună pentru fiecare persoană cu handicap grav sau accentuat, însoțitor al persoanelor cu handicap grav, însoțitor al copiilor cu handicap accentuat, însoțitor al adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, asistent personal al persoanelor cu handicap grav, precum și asistent personal profesionist al persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cu domiciliul stabil în municipiul Bistrița sau în localitățile componente, care călătorește cu mijloace de transport în comun pe oricare din traseele de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Bistrița;
f) subvenționarea cu 50% a abonamentelor pe una linie de transport pentru elevii cu domiciliul sau reședința în municipiului Bistrița, care fac studiile în municipiul Bistrița;
g) subvenționarea cu 50% a abonamentelor pentru studenții cu domiciliul în localitățile componente ale municipiului Bistrița, care fac studiile în municipiul Bistrița;
h) subvenționarea cu 50% a abonamentelor pentru cadrele didactice care fac naveta în/din localitățile componente ale municipiului Bistrița.
De asemenea, luându-se în considerare soluția instanței, operatorul de transport S.C. TRANSMIXT S.A. va asigura transportul gratuit și pentru persoanele cu domiciliul în alte localități, îndreptățite conform legii să beneficieze de acest serviciu, decontarea serviciului urmând să se facă potrivit prevederilor legale.
Asigurarea fondurilor necesare pentru acordarea facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de beneficiarii din prezenta hotărâre, care au domiciliul în municipiul Bistrița și localitățile componente, cade în responsabilitatea Consiliului Local al municipiului Bistrița, acestea fiind suportate din bugetul Direcției Servicii Publice Bistrița.
S-a prevăzut, de asemenea, și reglementarea procedurii de înlocuire a card-urilor pierdute, în sensul responsabilizării beneficiarilor acestora pentru utilizarea și păstrarea corespunzătoare a acestor instrumente moderne de călătorie și decontare. Astfel că, în cazul pierderii card-urilor, acestea vor fi înlocuite contra cost, la prețul de achiziție al acestora – de 6,5 lei, inclusiv TVA.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 18 voturi „pentru”.
Categories
Articole Bistrita Comunitate

Polițiștii bistrițeni au prins un evadat care a fugit din arestul Poliției brașovene

În această dimineață, polițiștii bistrițeni au reușit să prindă o persoană care zilele trecute a evadat din arestul Inspectoratului Județean de Poliție Brașov.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Bistrița-Năsăud, Antonela Gorgan, a declarat pentru Bistrița Online că “în această dimineață, în jurul ori 8:50, polițiștii au prins o persoană care a evadat din arestul IPJ Brașov. Acesta a fost prins în timp ce se afla în Parcul Municipal”.

Antonela Gorgan mai spune că bărbatul are 26 de ani și a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru săvârșirea mai multor furturi. Acesta a reușit să fugă de sub escorta polițiștilor care îl transportau înspre Judecătorie, unde urma ca judecătorii să decidă dacă emit mandat de arestare preventivă.

Acum bărbatul va fi cercetat atât pentru infracțiunea de furt, cât și pentru evadare.

Categories
Articole Comunitate

Icu Crăciun și-a lansat cartea la Muzeul de Artã Comparatã din Sîngeorz-Bãi

Joi, 26 mai, 2011, la Muzeul de Artã Comparatã din Sîngeorz-Bãi a avut loc lansarea celei mai recente cãrți semnate Icu Crãciun, “Povestiri cu personaje dubioase”.

Cartea, apãrutã anul acesta la editura Casa Cãrții de Științã, în colecția Scriitorii Transilvaniei, seria Prozã,  a fost prezentatã și comentatã de scriitorul Sandu Al. Rațiu.

Povestirile cuprinse în carte evidențiazã talentul lui Icu Crãciun de a scrie prozã scurtã, de a rezolva situații sofisticate pe spații reduse. Astfel, prin Icu Crãciun, proza scurtã, un gen extrem de dificil și, din nefericire, tot mai rar întâlnit în proza românã contemporanã, își gãsește un exponent de încredere,talentat și rafinat.

Icu Crãciun, membru al USR, filiala Cluj-Napoca, este în prezent profesor de englezã la Grupul Școlar “Liviu Rebreanu” din localitatea Maieru și redactor șef al publicației “Cuibul Visurilor”. Pânã acum a publicat nouã cãrți, dintre care amintim romanele “În spatele cãlãrețului” (2005) și “Pești și parașute” (2008).

Categories
Articole Comunitate

Ziua Mondială fără Tutun va fi marcată și la Bistrița

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bistrița-Năsăud, Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud, Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Bistrița-Năsăud și Consiliul Local al Tinerilor Bistrița marchează Ziua Mondială fără Tutun, sub logo-ul ,,Să facem fiecare zi ZIUA FĂRĂ TUTUN !”  printr-o serie de activități dedicate tinerilor și nu numai.

Marți,  31 mai 2011 începând cu ora 11 pe Pietonalul Liviu Rebreanu va fi amplasat  un cort (punct de informare) unde se vor desfășura următoarele activități :

– Distribuirea de materiale informative cu tematică antitutun (afișe, fluturași, pliante );

– Aplicarea de chestionare în vederea stabilirii gradului de dependență și a motivației pentru renunțarea la fumat;

! Oferirea de  relații și date de contact  privind instituțiile care pot acorda sprijin în vederea renunțării la tutun și alte droguri;

– Se vor expune mulaje și afișe pentru conștientizarea efectelor negative și a riscurilor asociate consumului de tutun;

– Jocuri distractive și întreceri sportive pentru tineri, concurs de desene pe asfalt ca alternative sănătoase de petrecere a timpului liber ;

– Sub sloganul ,, De azi mă las de fumat ! În fiecare zi mă las de fumat!”  se va oferi  câte un  măr în schimbul unei țigări;

– Realizarea unei machete din țigările colectate care să transmită un mesaj antitutun.

Acestă zi oferă și  comunității bistrițene oportunitatea de a promova atât mesaje specifice legate de controlul consumului de tutun, cât și mesaje cu  dreptul fiecăruia dintre noi de a trăi sănătos.

Sursa foto: www.stopfumatul.ro

Categories
Articole Comunitate

Rotary Club Bistrita ajuta un bistritean talentat sa studieze la Linz

Rotary Club Bistrita Nosa a inițiat pentru anul școlar 2010/2011 Bursa Rotary Nosa, atribuita  unui  student merituos , dar cu o situație financiară dificila.

In urma unor criterii de selectie bursa a fost acordată tânărului marimbafonist Voland Szekely, care datorita talentului si Bursei RC Bistrita Nosa, studiază la Academia de Muzică din Linz, anul I.

Fiind catalogat de profesori și artiștii acestui instrument, ca un talent înnăscut,  Voland a obținut în fiecare an de liceu premiul I la olimpiada natională, alte premii naționale și internaționale și premii de excelență: în 2006: Olimpiada Faza Zonală  Cluj Napoca  Premiul I; Olimpiada  Faza Națională  Cluj Napoca  Premiu Special; Concurs Național de Interpretare Instrumentală ! Sighetu Marmației ! Premiul I; In 2007: Olimpiada  Faza Națională Premiul I; In 2008 Olimpiada  Faza Națională Bacau Premiul I, Festival Internațional  J.S.Bach  Cluj  Premiu de Excelență, in 2009: Olimpiada  Faza Națională București Premiul I.

In 2010 a participat la un concurs internațional de Percuție la Timișoara si a obtinut premiul II si Premiul Cristian.

Categories
Articole Comunitate

1.000 de români au alergat pe Drumul Mingii și au spus unei țări întregi: Toți ne dorim Fotbal Adevărat!

Drumul Mingii a ajuns la finala Cupei României Timișoreana de la Brașov iar Doralin Bârziloiu a avut norocul, alături de Miodrag Belodedici și Costel Orac, de a da lovitura de începere a marii finale.

Timp de 40 de zile, 1.000 de oameni au mers cu mingea la picior prin 35 de localități, parcurgând peste 2,400 de kilometri. Traseul național a început pe 16 aprilie la Timișoara, a fost la Craiova, Pitești, Galați, Piatra Neamț, Bistrița iar alergătorii s-au oprit la Brașov. Traseul le-a dat ocazia de a împărtăși un crez comun, de a uni caractere diferite sub o singură cauză: „Toți ne dorim Fotbal Adevărat!”.

La evenimentul din Piața Sfatului din Brașov au participat reprezentanți Timișoreana, George Scripcaru, primarul municipiului Brașov, și Legendele Fotbalului Adevărat Ilie Balaci, Miodrag Belodedici, Rodion Cămătaru, Costel Orac, Adrian Bumbescu, Sorin Cârțu și Silviu Lung. Alături de ei s-au aflat și mulți brașoveni iubitori ai fotbalului adevărat, care au venit să îi întâlnească pe jucătorii de legendă și pe ultimii alergători ai Drumului Mingii.

„Drumul Mingii a reprezentat mai mult decât o călătorie prin țară cu mingea la picior. 1.000 de români, cu adevărat pasionați, au făcut posibil transmiterea unui mesaj, a unui crez comun, în care Timișoreana se regăsește: Toți ne dorim un fotbal jucat cu dedicare și fairplay. Ne dorim să vedem la jucătorii de astăzi pasiunea pe care Legendele Fotbalului Adevărat o arătau de fiecare dată când intrau pe teren. Iar Cupa României Timișoreana este competiția care îți dă posibilitatea de a reînvia acel spirit”, a declarat Ștefan Teodorescu, Group Brand Manager Ursus Breweries.

Traseul campaniei Drumul Mingii a putut fi urmărit pe site-ul  www.fotbaladevarat.ro, unde suporterii s-au înscris pentru a putea alerga cu mingea la picior. Până în acest moment, peste 1.500 de oameni și-au dorit să alerge pe drumurile țării și să își facă vocea auzită. Ei sunt susținuți de peste 5.140 de oameni care cred în cauza fotbalului Adevărat.

Ca o recunoaștere a devotamentului și pasiunii pentru cauza Fotbalului Adevărat, startul marii finale de la Brașov a fost dat de unul dintre cei 1.000 de suporteri care au alergat pe Drumul Mingii. Doralin Bârziloiu are 40 de ani și este pasionat de sport. El a fost unul dintre alergătorii de pe tronsonul Băicoi-Buzău și încă își mai dovedește dragostea pentru fotbal fiind arbitru în divizia D.

Pe Drumul Mingii au alergat și o parte dintre suporterii care anul trecut au avut ocazia de a juca în deschiderea finalei Cupei României Timișoreana în compania Echipei Legendelor. Împreună au rememorat meciul din 2010, și au jucat fotbal adevărat pe terenul special amenajat în Piața Sfatului, Legendele impunându-se, din nou, în fața suporterilor.

Categories
Articole Comunitate

Presedintele Asociatiei Romilor Ardeleni ii scrie premierului Italiei, Silvio Berlusconi

SCRISOARE DESCHISA ADRESATA PRIMULUI MINISTRUAL ITALIEI, DOMNUL SILVIO BERLUSCONI

Domnule Prim Ministru,

Ma adresez dumneavoastra in calitate de Vicepresedinte al Uniunii Internationale a Romilor si Presedinte al Asociatiei social Democrata A Romilor  Ardelei di Romilor, in contextul in care romii din Europa au devenit, in ultima vreme tinta unor masuri administrative cu caracter discriminatoriu. Ca sa nu mai vorbim de actiuni rasiste, violente cu caracter colectiv. Asta inclusiv in Italia. Aceasta dupa ce tabere de romi, proveniti din Romania, aflati in tara dumneavoastra au fost tinta unor atacuri de o violenta extrema, soldate cu victime umane, inclusiv din randul copiilor, cum a fost spre exemplu, nefericitul caz de la Livorno, sau alte asemenea cazuri nefericite.

Avand in vedere aceste situatii, dorim sa va intrebam daca autoritatile italiene, inclusiv guvernul pe care-l prezidati, au luat masuri menite a reglementa aceasta situatie si in ce constau aceste masuri.

De asemenea dorim sa stim daca exista o monitorizare a implementarii acelor masuri, daca ele dau rezultatele scontate, daca autoritatile italiene se consulta si coopereaza cu autoritatile romane, precum si cu reprezentanti ai romilor, cu organizatii ale romilor, atat din Italia cat si din Romania, precum si cu cele situate la nivel international, cum ar fi spre exemplu Uniunea Internationala a Romilor si Forumul European al Romilor si Nomazilor. Vrem sa stim daca va aflati in contact cu autoritatile romane, cu ambasada romana sau cu guvernul roman in aceasta problema.

In contextul procesului elaborarii si implementrii, de catre Uniunea Europeana a unei strategii europene pentru romi, dorim sa aflam care este pozitia si viziunea Italiei fata de aceasta strategie, care va fi contributia sa la aplicarea si implementarea ei.

Va asiguram, domnule Prim Ministru de sprijinul nostru, in rezolvarea favorabila a situatiei romilor aflati in Italia. Pentru aceasta consideram ca este necesara consultarea si colaborarea in aceasta directie. In ceea ce priveste aceasta colaborare, avem toata deschiderea si disponibilitatea, constienti fiind de faptul ca ea este mai mult decat utila, este chiar necesara. Asta in contextul in care, in ultima vreme rasismul si antitiganismul, din pacate, iau amploare in Europa, ceea ce produce in cel mai inalt grad, ingrijorarea romilor, dar si a celor care cred in valorile democratice, pe care se fundamenteaza Uniunea Europeana , precum si statele ce o compun.

In alta ordine de idei stim ca multi dintre conationalii nostrii, aflati in Italia comit acte antisociale, pentru care trebuie sa raspunda in fata legii. Nu dorim, insa ca actualul nostru demers  sa fie interpretat ca  o masura prin care sa fie protejati cei ce comit astfel de fapte. De nenumarate ori am transmis ca ne delimitam de astfel de fapte si de cei ce le comit, deoarece, prin actele lor aduc prejudicii atat etniei, cat si tarii noastre. Ceea ce dorim este asigurarea securitatii celor ce doresc sa-si castige in mod cinstit existenta, precum si derularea, in comun, pe baza unor strategii coerente, a unor actiuni menite a imbunatatii situatia romilor romani aflati in Italia, sau a celor care se reantorc in Romania.

Asteptam raspuns la demersul nostru.

Cu respectul cuvenit,

MATEI LACATUS – VICEPRESEDINTE AL UNIUNII INTERNATIONALE A ROMILOR si PRESEDINTELE Asociatiei Social Democrata A Romilor Ardeleni

Categories
Articole Bistrita Comunitate

O delegație de 35 de democrat-liberali bistrițeni, în vizită la Bruxelles

La invitația europarlamentarului Rareș Niculescu, o delegație de 35 de persoane din partea organizatiei județene a Partidului Democrat-Liberal Bistrița-Năsăud a efectuat o vizita la Parlamentul European, unde au participat la lucrările Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.

Din delegația oficiala a făcut parte Liviu Rusu-președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, managerul județului – Vasile Negrușeri, consilierii locali – Gheorghe Tuță și Filip Moisil, primari și membri PD-L.
Delegația a fost impresionată de arhitectura capitalei europene reflectată prin imaginea impunătoare a instituțiilor europene îmbinată cu nuanțe ale arhitecturii medievale.

,,Bruxelles fascinează și cucerește din prima clipă datorită diversității socio-culturale. Unitate în diversitate, miros și culoare, vechi și nou, ploaie și soare, voie bună și rigurozitate, Bruxellul capitala lumii sau a Europei? Ciocolateriile vechi de sute de ani, piațetele flamande extrem de vizitate de turiștii din toate colțurile lumii se îmbină mai bine ca oriunde cu imense clădiri noi, de sticlă și drapelurile statelor membre UE de pretutindeni” spun reprezentanții PD-L BN.

Sursa foto: www.portal.radioiasi.ro

Categories
Articole Bistrita Comunitate

Târgul Bistrița Construct revine cu cea de-a XX-a ediție

Săptămâna viitoare, la Bistrița se va desfășura cea de-a XX-a ediție a expoziției Bistrița Construct.

Aceasta va avea loc la Sala Polivalentă din municipiu, între 2 și 5 iunie, iar bistrițenii interesați să achiziționeze obiecte pentru casă, grădină sau apartament au acum posibilitatea să analizeze ofertele.

În cadrul târgului vor fi organizate cinci saloane. Astfel, va exista Expo Construct – care va conține materiale de construcții, Expo Instal ! cu instalații pentru încălzire, Expo Ambient ! tâmplărie, compartimentări și amenajări interiare. De asemenea va exista și Salonul Investițiilor Imobiliare ! în cadrul căruia bistrițenii pot afla cum pot accesa un credit pentru a își achiziționa o locuință și Salonul Auto ! unde pot fi găsite autoturisme și chiar autoutilitare.

Bistrițenii pot așadar să viziteze acest târg de pe data de 2 până pe data de 5 iunie.