Categories
Bistrita News Sănătate

CITITI CE REVENDICA medicii de familie …

La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat Hotărârea de Guvern pentru modificarea și completarea Contractului !Cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin HG nr. 1389/2010. 

Forma modificată a contractului-cadru nu a fost încă finalizată, motiv pentru care solicităm semnarea unui act adițional la actualul contract, până la publicarea documentului în Monitorul Oficial.

 

Suntem nemultumiti si de proiectul de norme de aplicare a CO-CA 2011-2012 ,publicat pe site-ul CNAS.Asteptam publicarea lor in Monitorul Oficial,In cazul în care normele metodologice ale noului contract-cadru nu vor fi publicate în Monitorul Oficial în forma negociată cu medicii de familie, nu vom  semna noul contract.

 

1.Consideram imperios necesara negocierea Co-Ca si a Normelor de Aplicare Co-Ca, precum si a tuturor actelor normative care privesc activitatea medicilor de familie cu reprezentantii nostrii ( asociatii profesionale si patronale).

2.Respectarea termenelor legale (in spiritul transparentei decizionale) in cazul Co-Ca si mai ales a Normelor de aplicare a acestora. Publicarea modificarilor pe site-ul CNAS pe parcursul celor 30 de zile, in timp util, astfel incat sa se poata face amendamentele necesare.

3.Finantarea asistentei medicale primare nu poate fi inferioara procentului de 9% din capitolul „cheltuieli materiale si prestari servicii cu caracter medical” din bugetul FNUASS;

4.Solicitam evitarea blocajelor si a disfunctionalitatilor in activitatea noastra,generate de deciziile grabite si rapid implementate, fara a studia atent efectul acestora asupra activitatii noastre.

5.Contractul-Cadru si Normele de aplicare a Contractul-Cadru trebuie sa fie formulate in mod explicit, simplu si clar, pentru a nu permite interpretari ulterioare sau aplicari diferite dupa decizia caselor locale.

6.Contractul cadru se semneaza in 2011 pe o perioada de 2 ani fara a sti ce suma se va aloca pe anul 2012; adica, semnam un cec in alb pt anul 2012.

7.Modificarea raportului percapita/per serviciu de la 70%/30% la 50%/50 si scaderea drastica a valorilor punctului per capita si per serviciu , nu permit sustinerea financiara a majoritatii cabinetelor.

8.De asemenea, prin Ordinul 1571/1047/29.12.2010 si ord nr.1105 din 29/12/2010 cu privire la masurilor de implementare a informtizarii esanatate, e Romania, cardul de asigurat , “furnizorii de servicii medicale” trebuie sa asigure internet de banda larga, calculatoare, imprimante, sisteme de back-up (salvarea datelor), retelistică (pentru retea de calculatoare) si tot ce mai e necesar (printer care si cititoare de carduri) pentru implementarea eRomania, eSanatate, SIUI online, card, reteta electronica, fisa electronica a pacientului. Toate acestea se cumpara din “bugetul de venituri si cheltuieli … sau, dupa caz, din veniturile proprii“. Aceste prevederi impun medicului o activitate care nu ii apartine si cheltuieli aberante, care in nici un caz nu apartin medicilor si,care,in conditiile scaderii veniturilor cabinetelor,nu vor putea suportate sub nici o forma.

Organismele reprezentative pentru medicina familiei constată ca s-a ajuns la un

nivel al lipsei de comunicare cu decidenții din sanatate, care nu mai poate fi tolerat.

Situației financiare i se adaugă și accentuarea încărcării birocratice și lipsa de viziune în

ceea ce privește locul și rolul asistenței medicale primare.

In data de 31 Mai 2011 ,ora 11.30,organizam un mars de protest. Traseul:Hotel Codrisor-ora 11.30—-Casa de Cultura—Prefectura———-CJAS BN.

Presedinte PMF Bistrita-Nasaud                           Presedinte APMF/MG

Bistrita-Nasaud

Dr.Munteanu Gabriel                                                 Dr.Rus Niculina-Simona