CITITI CE REVENDICA medicii de familie …

La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat Hotărârea de Guvern pentru modificarea și completarea Contractului !Cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin HG nr. 1389/2010.  Forma modificată a contractului-cadru nu a fost încă finalizată, motiv pentru care solicităm semnarea unui act adițional […]