25/09/2017

Se caută un şef de intervenţii la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa

Primăria municipiului Bistriţa organizează în data de 20 noiembrie un concurs pentru ocuparea unui post vacant la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţe Bistriţa-Năsăud.

Este vorba despre un post de şef  formaţii intervenţii PSI, Salvare şi Prim ajutor din cadrul acestui serviciu aflat în subordinea Primăriei Bistriţa.

Concursul va începe la ora 10:00, iar candidaţii care vor să participe trebuie să ştie că se cer anumite condiţii. Astfel, candidaţii trebuie să aibă studii medii în domeniul apărare sau ordine publică, să aibă pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă şi minim cinci ani vechime în muncă.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa din Piaţa Centrală, numărul 6 – şi va consta în trei probe - selecţia dosarelor, o probă scrisă şi un interviu.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a. cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor;

e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g. curriculum vitae.

Dosarele de înscriere pentru concurs se depun până la data de 23 octombrie, orele 16: 00, la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, iar informaţii suplimentare se pot obţine la Biroul resurse umane şi organizare, camera 8, telefon 0263-224.706, int. 118.

FOTO: Vezi cine-i șeful de la Gardă! Avem probe că e omul lui Radu Moldovan

Garda Financiară are șef nou! Ducu Farcaș a fost executat urgent imediat ce USL a luat puterea, iar în locul lui a fost desemnat Florin Ilieșiu. Originar din Feldru, Ilieșiu este un apropiat a lui Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean. Dovada: în seara alegerilor electorale, șeful Gărzii a fost surprins în sediul de campanile al USL.

După ce Moldovan și-a anunțat succesul răsunător în alegeri, Florin Ilieșiu l-a strâns în brațe prietenește. La câteva săptămâni, Radu îi răsplătește încrederea și îl pune la șefia Gărzii Financiare.

La acea vreme, sediul de campanile al USL era împânzit de “hiene” trase pe dreapta de PDL. Oamenii lui Radu Moldovan rânjesc a victorie și după atâta muncă se văd nevoiți să împartă frățește ciolanul.

Cristian Parasca e unul dintre ei, deși obișnuit cu destituirile se pare că are loc vacant în structura Finanțelor. Cu siguranță fiecare om de încredere va pune mâna pe vreo funcție publică, cu acordul lui Molodvan și respectând întocmai rețeta “ciocu mic, că NOI suntem la putere acum!”

Cosmin Botezat

 

Se caută şef la Serviciul de concesionare a terenurilor din cadrul Primăriei Bistriţa

Direcţia de Servicii Publice din cadrul Primăriei Bistriţa anunţă organizarea unui concurs în vederea ocupării unui post vacant. Este vorba despre postul de şef al Serviciului de concesionare şi valorificare a terenurilor şi implementare de strategii, post care actualmente este vacant.

Bistriţenii interesaţi să participe la concurs trebuie să ştie că acesta va consta în două probe, una scrisă şi un interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 27 februarie 2012, de la ora 11:00, iar interviul este programat pentru data de 29 februarie 2012.

De asemenea, candidaţii care vor să îşi depună dosarele trebuie să îndeplinească o serie de condiţii. Ei trebuie să fie absolvenţi de studii superioare, să aibă minim doi ani de vechime şi să nu aibă în cazierul administrativ vreo sancţiune neradiată.

Dosarele se depun până la data de 22 februarie, la sediul Direcţiei de Servicii Publice situat pe strada Liviu Rebreanu, numerele 2-4.

Bibliografia va putea fi consultată la sediul DSP Bistriţa sau pe site-ul www.primariabistrita.ro, începând cu data de 26 ianuarie 2012.